Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr: Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa.   POIG.01.01.02-00-113/09

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Priorytet 1.:  Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.1:  Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.2:  Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Konsorcjum:
Lider: Politechnika Poznańska
Partnerzy:
•    Politechnika Wrocławska,
•    Instytut Tele– i Radiotechniczny,
•    Instytut Chemii Przemysłowej.

 

Celem Projektu jest opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i zbadanie modeli nowoczesnych układów napędowych z magnetoelektrycznymi silnikami elektrycznymi nowej generacji o możliwie jak największej sprawności, dostosowanych do pracy w warunkach kopalnianych, to znaczy w środowisku o dużej wilgotności i podwyższonej temperaturze. Opracowane będą napędy z silnikami i z układami sterowania dostosowanymi do specyfiki i charakteru obciążenia  pomp i wentylatorów kopalnianych.

 

Przedsiębiorstwa współpracujące:
•    Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych DFME, Wrocław,
•    ELROW Spółka z o.o., Rybnik,
•    Fabryka Silników Elektrycznych BESEL SA, Brzeg,
•    Przedsiębiorstwo Robót Górniczo-Montażowych POLKOWICE Spółka z o.o,
•    Partner Serwis Spółka z o.o, Elbląg,
•    T-System Projekt Spółka z o.o., Łódź.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty