Zrealizowane projekty w ramach środków Unii Europejskiej:

 1. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr:

  Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa.  POIG.01.01.02-00-113/09

Projekty międzynarodowe:

 1. Dr hab. inż. I. Dudzikowski, prof. PWr.:

  Umowa o współpracy z firmą BOSCH w zakresie: „Maszyny komutatorowe małej mocy o magnesach trwałych” (2004-2007).

 2. Prof. B. Węgliński:

  Projekt Badawczy w ramach V Programu Ramowego Badań i Postępu Technicznego Wspólnoty Europejskiej: „Mikromaszyny, komponenty i materiały bazowane na nowej generacji dielektromagnetyków”. „New Generation Dielectromagnetic Based Micromachines, Components and Materials” – 5th Framework Growth 2000 Program (2001-2005).

Projekty badawcze:

 1. Dr inż. P. Kisielewski:

  Narzędzie do badania stabilności pracy turbogeneratorów w systemie elektroenergetycznym przy użyciu metod polowo-obwodowych. Projekt badawczy własny nr N N511 314 140. (2011-2013).

 2. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr:

  Badanie zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w uszkodzonym silniku indukcyjnym w realnych warunkach zasilania. Projekt badawczy własny nr N N510 328637. (2009-2012).

 3. Dr hab. inż.  L. Antal:

  Opracowanie metody projektowania dwubiegowych silników synchronicznych do ekonomicznych napędów głównych wentylatorów kopalnianych. Projekt badawczy nr 3 T10A 005 26, (2004-2006).

 4. Dr T. Janta:

  Asynchroniczne silniki małej mocy z kompozytowymi magnetyczno-konduktywnymi magnetowodami tworników wtórnych. Projekt badawczy nr 8 T10A 072 19. (2000-2003).

Projekty badawcze promotorskie:

 1. Mgr inż. M. Wilk:

  Multikryterialna optymalizacja jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym. Projekt badawczy realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora (2012-2013). 

 2. Dr hab. I. Dudzikowski, prof. PWr / mgr inż. M. Ciurys:

  Analiza pracy bezszczotkowego silnika prądu stałego przy zmiennym obciążeniu na przykładzie rozrusznika samochodowego. Projekt badawczy promotorski nr N510 043 32/4170, (2007-2009).

 3. Dr hab. L. Antal, prof. PWr / mgr inż. P. Kisielewski:

  Polowo-obwodowy model turbogeneratora w zastosowaniu do pozyskiwania wzorców diagnostycznych.  Projekt badawczy promotorski nr N511 021 32/4169, (2007-2009).&

 4. Dr hab. I. Dudzikowski, prof. PWr. / mgr inż. D.Gierak:

  Analiza dynamicznych i ustalonych stanów pracy silników komutatorowych o magnesach trwałych. Projekt badawczy promotorski nr N510 029 31/1340, (2006-2008). 

 5. Dr hab. L. Antal / mgr inż T. Zawilak:

  Opracowanie koncepcji dwubiegowego silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim wzbudzanego magnesami trwałymi.  Projekt badawczy promotorski nr 3 T10A 057 30, (2006-2008).

 6. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr. / mgr inż. J. Bialik: 

  Analiza zjawisk elektromagnetycznych oraz mechanicznych w dwubiegowych silnikach synchronicznych dużej mocy. Projekt badawczy promotorski nr N 510 006 31/0340. (2006-2007).

 7. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr. / mgr inż. M. Antal:

  Dwu- i trójwymiarowe modele polowo-obwodowe do badania zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w uszkodzonym silniku indukcyjnym. Projekt badawczy promotorski nr 3 T10A 019 29. (2005-2007).

 8. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr. / mgr inż. D. Gurazdowski:

  Zjawiska elektromagnetyczne i cieplne w prętach uzwojenia stojana turbogeneratora. Projekt badawczy promotorski nr 3 T10A 037 29, (2005-2006).

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty