Dr hab. inż. I. Dudzikowski, prof. PWr.: Umowa o współpracy z firmą BOSCH w zakresie: „Maszyny komutatorowe małej mocy o magnesach trwałych” (2004-2007).

 

Prace objęte umową dotyczyły:

•  polowo-obwodowej analizy zjawisk elektromagnetycznych w ustalonych i dynamicznych stanach pracy komutatorowych silników magnetoelektrycznych

•  budowy stanowiska badawczego i badań eksperymentalnych silników magnetoelektrycznych w dynamicznych i ustalonych stanach pracy.

 

Bezpośrednim partnerem Instytutu było Centre of Competence Electrical Drives, które jest oddziałem Corporate Research and Development firmy Robert Bosch GmbH w Gerlingen-Schillerhöhe koło Stuttgartu. Corporate R&D jest centralną jednostką badawczą firmy, zatrudniającą obecnie około 1100 pracowników, w tym około połowa to pracownicy naukowi. Kierownikiem projektu ze strony Politechniki Wrocławskiej był prof. I. Dudzikowski, a ze strony Boscha dr A. Paweletz z Centre of Competence Electrical Drives.

 

Z projektem związana była tematyka pracy doktorskiej realizowanej przez mgr inż. D. Gieraka.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty