Prof. B. Węgliński: Projekt Badawczy w ramach V Programu Ramowego Badań i Postępu Technicznego Wspólnoty Europejskiej: „Mikromaszyny, komponenty i materiały bazowane na nowej generacji dielektromagnetyków”. „New Generation Dielectromagnetic Based Micromachines, Components and Materials” – 5th Framework Growth 2000 Program (2001-2005).

 

Wykonawcy:
•    Loughborough University (Wielka Brytania)
•    Politechnika Wrocławska (Polska)
•    Aleaciones de Metales Sinterizados S.A. (Hiszpania)
•    Mikroma S.A. (Polska)
•    M2P Group S.A. (Francja)
•    Dyson Ltd. (Wielka Brytania)
•    Qubec Metal Powders GmbH (Niemcy)

 

Podstawowymi zadaniami Projektu było opracowanie nowej generacji dielektromagnetyków o polepszonych właściwościach magnetycznych i mechanicznych, opracowanie i optymalizacja konstrukcji elementów wykonanych na bazie tych materiałów umożliwiających wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału (optymalizacja kształtu, zużycia materiału, poboru mocy). Realizacja tych zadań doprowadziła do głównego celu projektu, jakim była produkcja wyrobów z SMC wykorzystywanych do silników domowego użytku (firma Dyson) oraz do silników specjalistycznych (firma Mikroma/M2P). Zastosowanie SMC w danych aplikacjach pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów produkcji końcowych produktów, bez pogorszenia ich parametrów.

 

Do głównych zadań Instytutu w Projekcie (w ramach działalności Workpackage 2) należało:

•    Opracowanie nowych technik i urządzeń umożliwiających charakteryzowanie kompozytów proszkowych i magnetowodów hybrydowych.

•    Badania właściwości magnetycznych, mechanicznych i elektrycznych materiałów wytworzonych w Politechnice Wrocławskiej i przez innych partnerów projektu.

•    Opracowanie nowych koncepcji wytwarzania oraz wykorzystania magnetowodów hybrydowych i zintegrowanych.

•    Wytwarzanie magnetowodów z dielektromagnetyków do dalszego wykorzystania przez innych Partnerów w prototypowych rozwiązaniach maszyn elektrycznych.

•    Udział w badaniach pozostałych Partnerów Projektu.

 

Opracowane przez Politechnikę Wrocławską rozwiązania technologiczne stanowiły podstawę czterech europejskich zgłoszeń patentowych. Ponadto otwarte zostały dwa przewody doktorskie związane z tematyką projektu.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty