Dr hab. I. Dudzikowski, prof. PWr: Analiza dynamicznych i ustalonych stanów pracy silników komutatorowych o magnesach trwałych. Projekt badawczy promotorski nr N510 029 31/1340, (2006-2008).

Celem pracy była analiza zjawisk elektromagnetycznych w silnikach komutatorowych w dynamicznych i ustalonych stanach pracy przy różnym rodzaju zasilania: sieć prądu stałego, autonomiczne źródło energii, przekształtnik impulsowy. 

 

Zasadnicze cele badawcze koncentrowały się na:

•  opracowaniu modeli polowo-obwodowych i obliczaniu przebiegów czasowych wielkości elektrycznych i mechanicznych silników zasilanych ze źródła prądu stałego oraz ich parametrów elektromechanicznych,

•  polowej analizie 2D i 3D momentu elektromagnetycznego i analizie skuteczności zaproponowanych sposobów ograniczania jego pulsacji reluktancyjnych,

•  opracowaniu modelu matematycznego i programu obliczeń elektromagnetycznych (z uwzględnieniem strat mocy i uproszczonych obliczeń cieplnych) silników zasilanych z przekształtników impulsowych (silniki do sprzętu powszechnego użytku). Do obliczeń parametrów ruchowych i przebiegów czasowych wykorzystane zostały wyniki obliczeń polowych,

•  opracowaniu modelu matematycznego i programu obliczeń elektromagnetycznych silników zasilanych z autonomicznych źródeł energii (rozruszniki samochodowe) z uwzględnieniem zmienności momentu obciążenia i zmienności momentu bezwładności układu. Do obliczeń parametrów ruchowych i przebiegów czasowych wykorzystane zostały wyniki obliczeń polowych,

•  polowo-obwodowej analizie zjawisk elektromagnetycznych w silnikach, z uwzględnieniem rodzaju komutacji, kąta wysunięcia szczotek ze strefy neutralnej, skrótu uzwojenia, stopnia obciążenia silnika oraz sposobu namagnesowania magnesów,

•   zbudowaniu stanowiska pomiarowego i weryfikacji doświadczalnej wyników obliczeń.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty