Dr hab. L. Antal, prof. PWr/mgr inż. P. Kisielewski: Polowo-obwodowy model turbogeneratora w zastosowaniu do pozyskiwania wzorców diagnostycznych.  Projekt badawczy promotorski nr N511 021 32/4169, (2007-2009). 

Prowadzone badania obejmują opracowanie polowo-obwodowego modelu rzeczywistego turbogeneratora o mocy 500 MVA.

 

Modelowanie polowo-obwodowe może być przydatnym narzędziem do analizy zjawisk zachodzących w maszynach elektrycznych. W każdym kroku czasowym obliczeń rozwiązywane są, sprzęgnięte ze sobą, równania pola magnetycznego, równania obwodowe oraz równania ruchu. Symulowana maszyna przedstawiona jest w postaci dwóch modeli: polowego oraz obwodowego. W części polowej uwzględniającej rzeczywiste cechy fizyczne materiałów, rzeczywisty rozkład uzwojeń i obwodów tłumiących oraz ruch elementów w polu magnetycznym, rozwiązywane są równania pola elektromagnetycznego. W części obwodowej zawierającej elementy skupione odpowiadające uzwojeniom i obwodom obecnym w części polowej, oraz połączeniom czołowym, rozwiązywane są równania napięciowo-strumieniowe.

 

Modele polowo-obwodowe umożliwiają symulację różnych stanów pracy maszyny.
Wykorzystując opracowany model polowo-obwodowy turbogeneratora można wyznaczać parametry elektromagnetyczne, charakterystyki maszyny, obliczać przebiegi czasowe w dowolnych stanach statycznych i dynamicznych oraz symulować współpracę z siecią elektroenergetyczną w stanach awaryjnych.

 

Opracowany model polowo-obwodowy pozwala na zbadanie obszarów pracy stabilnej turbogeneratora. Umożliwia modelowanie pracy turbogeneratora w przypadku pojawienia się asymetrii w systemie elektroenergetycznym oraz badanie stabilności i kołysań przy szybkich zmianach obciążenia. Wybrane stany pracy zamodelowano przy pomocy modelu turbogeneratora zbudowanego w pakiecie Flux 9.2.2. Badania będą pomocne dla pozyskiwania wzorców diagnostycznych różnych awaryjnych stanów pracy monitorowanego turbogeneratora. 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty