Dr hab. inż. L. Antal: Opracowanie metody projektowania dwubiegowych silników synchronicznych do ekonomicznych napędów głównych wentylatorów kopalnianych. Projekt badawczy nr 3 T10A 005 26, (2004-2006).

Celem projektu było udoskonalenie konstrukcji i opracowanie metody projektowania przebudowy silników synchronicznych na silniki dwubiegowe o ułamkowym stosunku prędkości i przełączalnych uzwojeniach stojana i wirnika. Wykonane dotychczas silniki tego rodzaju, pracujące w kopalniach rud miedzi i kopalniach węglowych, spełniają założone wymagania, ale niektóre z ich cech eksploatacyjnych są nieco gorsze niż silników jednobiegowych. Zbadanie tych różnic, zidentyfikowanie ich źródeł i uwzględnienie ich w opracowanej metodzie projektowania to kolejne zadania projektu.

 

Badania obejmowały:
- rejestrację zużycia energii przez silniki dwubiegowe,
- rejestracje rozruchów,
- wyznaczenie zakresu kompensacji,
- analizę kształtu prądu i napięcia,
- pomiary drgań stojaków łożyskowych i kadłubów silników,
- wyznaczenie rozkładu temperatur.

 

Wnioski wynikające z badań wykorzystano w opracowanym algorytmie projektowania. Specyficzna metoda projektowania przebudowy silnika jednobiegowego na dwubiegowy zawiera analizy harmoniczne przepływów twornika i wzbudzenia, pola magnetycznego w szczelinie i momentu. Analizy te skojarzone z metodami projektowania przełączalnych uzwojeń wzbudzenia i twornika pozwalają modyfikować konstrukcję uzwojeń. Struktura uzwojeń (rozpiętość, zwojność, gałęzie, układ połączeń) nie powinna pozwalać na współdziałanie harmonicznych pól twornika i wzbudzenia tego samego rzędu.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty