Menu
 
 
 
Strona główna | Prace Naukowe | Monografie | Jednofazowe silniki indukcyjne ...
 

 

Krzysztof Makowski

Jednofazowe silniki indukcyjne z pomocniczym uzwojeniem zwartym w ujęciu obwodowo-polowym

Prace Naukowe IMNiPE PWr - nr 51, Monografie - nr 14, Wrocław 2000

 

Monografia zawiera obwodowo-polowy opis jednofazowych silników indukcyjnych z pomocniczym uzwojeniem zwartym oraz przedstawia możliwości zastosowania modelu obwodowo-polowego do analizy, projektowania i symulacji charakterystyk pracy silników. W odróżnieniu do innych modeli polowo-obwodowych, metoda nie wymaga obliczeń indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń, ponieważ napięcia indukowane przez wypadkowy strumień magnetyczny sprzężony z rozpatrywanym uzwojeniem są bezpośrednio wprowadzane do równań uzwojeń silnika jako zmienne.

Rozpatrzono dwie metody analizy stanów pracy ustalonej silnika, podając algorytmy obliczeń równań obwodowo-polowych z uwzględnieniem nieliniowości charakterystyki magnesowania obwodu magnetycznego. Prądy w prętach klatki wirnika zastąpiono rozkładem harmonicznym prądu na obwodzie wirnika dającym możliwość uwzględnienia skosu prętów za pomocą współczynnika skosu oraz zjawiska wypierania prądu w prętach wirnika i jego wpływu na impedancję klatki wirnika. Wyznaczany przy użyciu magnetycznego potencjału wektorowego rozkład wypadkowego pola magnetycznego w przekroju poprzecznym silnika służy do określenia napięć indukowanych w uzwojeniach. Zamieszczono wyniki obliczeń przestrzennych harmonicznych prądów i napięć indukowanych w prętach klatki wirnika, rozkładu pola magnetycznego w przekroju poprzecznym silnika oraz wyniki symulacji charakterystyk statycznych silnika przy zmianach parametrów elektrycznych uzwojeń oraz permeancji bocznika magnetycznego.

Przedstawiony obwodowo-polowy opis silnika indukcyjnego stanowi dogodne narzędzie wspomagające proces projektowania jednofazowych silników indukcyjnych z pomocniczym uzwojeniem zwartym, charakteryzujących się dużą zawartością przestrzennych harmonicznych sił magnetomotorycznych pola elektromagnetycznego.

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty