Strona główna | Uzyskane stopnie i tytuły naukowe | Doktora Habilitowanego
 

 

Uzyskane Stopnie Doktora Habilitowanego

 • Marcin Kamiński, Struktury adaptacyjne wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji w sterowaniu układem dwumasowym, 18.01.2017.
 • Leszek Pawlaczyk, Sterowanie ekstremalne momentem elektromagnetycznym maszyny indukcyjnej, 02.03.2015.
 • Mateusz Dybkowski, Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych – zagadnienia wybrane, 29.09.2014.
 • Krzysztof Szabat, Struktury sterowania elektrycznych układów napędowych z połączeniem sprężystym, 01.12.2008.
 • Czesław Kowalski, Monitorowanie i diagnostyka uszkodzeń silników indukcyjnych z wykorzystaniem sieci neuronowych, 19.06.2006.
 • Zbigniew Kłos, Problematyka wzorcowania aparatury elektrometrycznej, 27.03.2006.
 • Krzysztof Makowski, Jednofazowe silniki indukcyjne z pomocniczym uzwojeniem zwartym w ujęciu obwodowo-polowym, 25.03.2002.
 • Krzysztof Pieńkowski, Analiza układów hamowania elektrycznego silników indukcyjnych klatkowych z przekształtnikami energoelektronicznymi, 18.02.2002.
 • Ludwik Antal, Obliczenia elektromagnetyczne bezżłobkowych maszyn synchronicznych z nadprzewodzącym uzwojeniem wzbudzenia, 24.01.2000.
 • Ignacy Dudzikowski, Silniki komutatorowe o magnesach trwałych, 18.01.1993.
 • Zdzisław Nawrocki, Problemy porównywania prądów stałych oraz sinusoidalnych prądów przemiennych o krotnych wartościach, 18.03.1991.
 • Teresa Orłowska-Kowalska, Obserwatory zmiennych stanu i parametrów w układach sterowania silników indukcyjnych klatkowych, 11.06.1990.
 • Jan Zawilak, Uzwojenia zmiennobiegunowe maszyn elektrycznych prądu przemiennego, 30.11.1987.
 • Konrad Schoepp, Elektromagnetyczny moment obrotowy silników indukcyjnych o zwartych uzwojeniach pomocniczych, 10.06.1983.
 • Bogumił Węgliński, Magnetycznie miękkie kompozyty proszkowe na osnowie żelaza, 13.12.1981.
 • Stanisław Szewczuk, Kryteria oceny chłodzenia gazowego turbogeneratorów dużej mocy, 18.10.1967.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty