Strona główna | Uzyskane stopnie i tytuły naukowe | Doktora
 

 

Uzyskane Stopnie Doktora

 • Jacek Listwan: Analiza nieliniowych metod sterowania silnikiem indukcyjnym wielofazowym.
  9.07.2018, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr.
 • Piotr Gajewski: Analiza przekształtnikowych układów sterowania elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym o magnesach trwałych.
  9.07.2018, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr.
 • Karol Wróbel: Analiza predykcyjnych metod sterowania napędami z silnikami indukcyjnymi.
  20.11.2017, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Szabat.
 • Adam Gozdowiak: Anormalne stany pracy turbogeneratora w analizie polowo-obowdowej.
  13.11.2017, promotor: dr hab. inż. Ludwik Antal, em. prof. PWr.
 • Piotr Sobański: Metody diagnostyki i sterowania w napędach elektrycznych z silnikami indukcyjnymi w stanach awaryjnych dwupoziomowego przemiennika częstotliwości.
  21.09.2017, promotor: prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska.
 • Kamil Klimkowski: Analiza układów napędowych z silnikami indukcyjnymi odpornych na uszkodzenia czujników pomiarowych.
  19.09.2017, promotor: dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. PWr.
 • Marcin Skóra: Analiza odpornego na uszkodzenia układu sterowania pojazdem z silnikami PM BLDC.
  10.07.2017, promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Kowalski.
 • Aleksander Leicht: Analiza stanów dynamicznych i ustalonych jednofazowego samowzbudnego generatora indukcyjnego.
  24.04.2017, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Makowski, prof. PWr.
 • Błażej Jakubowski: Analiza przekształtnikowych układów sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym.
  10.07.2015, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr.
 • Sebastian Knychas: Zastosowanie regulatorów rozmytych w adaptacyjnej strukturze sterowania napędu elektrycznego.
  23.02.2015, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Szabat, prof. PWr.
 • Maciej Gwoździewicz: Analiza właściwości jednofazowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi.
  26.01.2015, promotor: dr hab. inż. Jan Zawilak, prof. PWr.
 • Tran Van-Than: Zastosowanie logiki rozmytej w estymatorach zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym.
  27.09.2013, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Szabat, prof. PWr., promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Kamiński
 • Khanh Nguyen Thac: Analysis of the field weakening methods in vector controlled induction motor drives.
  26.09.2013, promotor: prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska
 • Piotr Serkies: Zastosowanie sterowania predykcyjnego w układzie napędowym z połączeniem sprężystym.
  10.07.2013, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Szabat, prof. PWr.
 • Grzegorz Tarchała: Zastosowanie ruchu ślizgowego do sterowania i estymacji zmiennych stanu układów napędowych z silnikami indukcyjnymi.
  08.07.2013, promotor: prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska
 • Paweł Ewert: Diagnostyka mechanicznych uszkodzeń napędów z silnikami indukcyjnymi przy wykorzystaniu sieci neuronowych.
  04.07.2012, promotor: dr hab. inż. Czesław Kowalski, prof. PWr.
 • Marcin Wolkiewicz: Monitorowanie stanu uzwojeń stojana silnika indukcyjnego.
  26.06.2012, promotor: dr hab. inż. Czesław Kowalski, prof. PWr.
 • Robert Wierzbicki: Diagnostyka silników indukcyjnych z wykorzystaniem estymatorów stanu i parametrów.
  23.05.2011, promotor: dr hab. inż. Czesław Kowalski, prof. PWr.
 • Marcin Kamiński: Zastosowanie sieci neuronowych do estymacji zmiennych stanu w układach napędowych z połączeniem sprężystym.
  20.09.2010, promotor: Prof. zw. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska
 • Jacek Lis: Bezczujnikowe bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego w równoległej realizacji stałoprzecinkowej.
  01.02.2010, promotor: dr hab. inż. Czesław Kowalski, prof. PWr.
 • Adam Decner: Badania diagnostyczne stopnia zużycia izolacji głównej i zwojowej w maszynach elektrycznych.
  09.11.2009, promotor: dr hab. inż. Jan Zawilak, prof. PWr.
 • Piotr Kisielewski: Polowo-obwodowa analiza stanów nieustalonych turbogeneratora.
  19.10.2009, promotor: dr hab. inż. Ludwik Antal, prof. PWr.
 • Marek Ciurys: Analiza pracy bezszczotkowego silnika prądu stałego przy zmiennym obciążeniu na przykładzie rozrusznika samochodowego.
  19.10.2009, promotor: dr hab inż. Ignacy Dudzikowski, prof. PWr.
 • Michał Knapczyk: Nonlinear control strategies of AC/DC line-side converters using sliding-mode approach.
  01.06.2009, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Pienkowski, prof. PWr.
 • Tomasz Zawilak: Dwubiegowy silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi.
  7.02.2008, promotor: dr hab. inż. Ludwik Antal, prof. PWr.
 • Joanna Lis: Parametryczno-nieparametryczna identyfikacja złożonego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym.
  17.11.2008, promotor: Prof. zw. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska
 • Piotr Ligocki: Analiza dynamiki wielosilnikowego napędu przenośników taśmowych. Rozprawa doktorska.
  3.11.2008, promotor: dr hab. inż. Bogusław Karolewski, prof. PWr.
 • Dariusz Gierak: Analiza dynamicznych i ustalonych stanów pracy silników komutatorowych o magnesach trwałych.
  8.12.2008, promotor: dr hab. inż. Ignacy Dudzikowski, prof. PWr.
 • Mateusz Dybkowski: Analiza układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej.
  8.05.2008, promotor: Prof. zw. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska
 • Janusz Bialik: Analiza drgań pochodzenia elektromagnetycznego w dwubiegowych silnikach synchronicznych.
  8.12.2008, promotor: dr hab. inż. Jan Zawilak, prof. PWr.
 • Maciej Antal: Badanie zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w silnikach indukcyjnych z uszkodzonymi obwodami elektrycznymi.
  21.01.2008, promotor: dr hab. inż. Jan Zawilak, prof. PWr.
 • Paweł Zalas: Analiza procesu synchronizacji silników synchronicznych z rozruchem asynchronicznym.
  20.09.2007, promotor: dr hab. inż. Jan Zawilak, prof. PWr.
 • Jarosław Koniarek: Analiza wpływu struktury fazowej dielektromagnetyków na poprawę ich właściwości magnetycznych.
  19.02.2007, promotor: Prof. dr hab. inż. Bogumił Węgliński.
 • Daniel Dusza: Analiza właściwości metrologicznych systemu analogowego do sprawdzania przekładników i przetworników w paśmie częstotliwości od 16 2/3Hz do 2kHz. Rozprawa doktorska.
  11.12.2006, promotor: dr hab. inż. Z. Nawrocki, prof. PWr.
 • Dariusz Gurazdowski: Analiza rozkładu temperatur w uzwojeniu stojana turbogeneratora z transpozycją Roebela o pośrednim wodorowym systemie chłodzenia.  Rozprawa doktorska.
  11.12.2006, promotor: dr hab. inż. Jan Zawilak, prof. PWr.
 • Marcin Pawlak: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wykrywania uszkodzeń wirnika silnika indukcyjnego.
  10.01.2006, promotor: Prof. zw. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska
 • Krzysztof Dyrcz: Estymacja zmiennych stanu i parametrów silnika indukcyjnego w układzie sterowania wektorowego z zastosowaniem filtru Kalmana.
  12.07.2005, promotor: prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska.
 • Stanisław Janiszewski: Polowo-obwodowa analiza komutatorowych silników magnetoelektrycznych.
  24.05.2004, promotor: dr hab. inż. Ignacy Dudzikowski.
 • Krzysztof Jaszczak: Adaptacyjne sterowanie rozmyte układu napędowego z silnikiem prądu stałego.
  24.05.2004, promotor: dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska.
 • Grzegorz Kosobudzki: Moc reaktywna, jej symulacja i pomiar.
  24.05.2004, promotor: dr hab. inż. Zdzisław Nawrocki.
 • Marek Łęc:, Odtwarzanie prędkości kątowej i położenia wirnika w układzie napędowym z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi.
  17.11.2003, promotor: dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska.
 • Krzysztof Szabat: Analiza układów sterowania napędu prądu stałego z połączeniem sprężystym z regulatorami klasycznymi i rozmytymi.
  20.10.2003, promotor: dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska.
 • Roman Kramarski: Analiza pracy komutatorowego silnika magnetoelektrycznego zasilanego z przekształtnika impulsowego.
  17.02.2003, promotor: dr hab. inż. Ignacy Dudzikowski.
 • Piotr Migas: Zastosowanie sieci neuronowych do odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego.
  16.12.2002, promotor: dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska.
 • Andrzej Stafiniak: Metoda pomiaru małych wartości impedancji obwodu zwarciowego.
  28.10.2002, promotor: dr hab. inż. Zdzisław Nawrocki.
 • Piotr Wojsznis: Analiza estymatorów strumienia wirnika w bezczujnikowym układzie wektorowego sterowania silnika indukcyjnego.
  4.06.2001, promotor: dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska.
 • Antonio Alvaro: Filtry aktywne dużej mocy w obwodach prądu stałego z przekształtnikami impulsowymi.
  18.05.1998, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Kurowski.
 • Abdullah Samiz: Praca silnika asynchronicznego zasilanego z falownika napięcia w zakresie małych prędkości.
  29.06.1992, promotor: prof. Konrad Schoepp.
 • Leszek Pawlaczyk: Częstotliwościowe sterowanie silników indukcyjnych dołowych lokomotyw kopalnianych.
  21.06.1990, promotor: doc. Henryk Mońka.
 • Andrzej Morawski: Silnik szeregowy prądu stałego w układzie regulacji z ruchem ślizgowym.
  20.03.1990, promotor: doc. Zbigniew Szmorliński.
 • Marian Obodziński: Wpływ rozwiązania uzwojenia stojana na siłę ciągu magnetycznego i moment maszyny indukcyjnej o niecentrycznie usytuowanym wirniku.
  7.11.1985, promotor: doc. Władysław Karwacki.
 • Stanisław Wańczyk: Dynamika wielosilnikowego napędu przenośnika taśmowego jako układu o parametrach rozłożonych podczas niesymetrycznego rozruchu rezystorowego.
  30.09.1985, promotor: doc. Władysław Karwacki.
 • Waldemar Stachowiak: Analiza wpływu rodzaju magnesu na dopuszczalną przeciążalność prądową i parametry maszyn prądu stałego.
  19.12.1984, promotor: doc. Konrad Schoepp.
 • Piotr Paul: Metoda obliczeń elektromagnetycznych indukcyjnego silnika dwufazowego o cylindrycznym ferromagnetycznym wirniku i jawnych biegunach w stojanie.
  14.11.1984, promotor: doc. Henryk Mońka.
 • Bronisław Łakota: Asynchroniczny silnik liniowy o tworniku wewnętrznym do trakcji zakładowej.
  7.04.1984, promotor: doc. Michał Tall.
 • Maciej Hippner: Analiza pola magnetycznego i sił w urządzeniach elektromagnetycznych do oddzielania blach stalowych.
  14.12.1983, promotor: doc. Jacek Gieras.
 • Maciej Pawłowski: Analiza oddziaływania tyrystorowych napędów elektrycznych maszyn papierniczych na sieć wewnętrzną papierni.
  28.06.1983, promotor: prof. Andrzej Kordecki.
 • Leszek Sztyliński: Modelowanie cyfrowe przekształtników tyrystorowych przeznaczonych do współpracy z trójfazowymi maszynami asynchronicznymi.
  1.06.1983, promotor: doc. Zbigniew Szmorliński.
 • Czesław Kowalski: Synteza parametrów silnika asynchronicznego zasilanego napięciem odkształconym o regulowanej częstotliwości.
  1.06.1983, promotor: doc. Zbigniew Szmorliński.
 • Wiesław Wilczyński: Wpływ oddziaływań pól magnetycznych i cieplnych na własności magnetyczne izotropowych blach bezkrzemowych stosowanych w elektroprzetwornikach.
  27.04.1983, promotor: prof. Zbigniew Matheisel.
 • Ryszard Subocz: Analiza i synteza silników asynchronicznych pierścieniowych z rozrusznikami wiroprądowymi o wzbudzaniu wewnętrznym.
  25.03.1983, promotor: doc. Władysław Kędzior.
 • Jerzy Scelina: Analiza i synteza silników asynchronicznych pierścieniowych z rozrusznikami wiroprądowymi o wzbudzeniu wewnętrznym.
  25. 03.1983, promotor: doc. Władysław Kędzior.
 • Krystyna Macek-Kamińska: Modele matematyczne silników asynchronicznych głębokożłobkowych i identyfikacja ich parametrów.
  12.01.1983, promotor: doc. Marian Noga.
 • Zbigniew Piech: Analiza zjawisk w asynchronicznym walcowym silniku liniowym o przełączalnym uzwojeniu twornika.
  2.07.1982, promotor: doc. Michał Tall.
 • Jerzy Nazarko: Silnik asynchroniczny liniowy o zadanej charakterystyce mechanicznej jako funkcji parametrów strony wtórnej.
  2.07.1982, promotor: doc. Michał Tall.
 • Wojciech Baranowski: Kriostatowanie uzwojeń nadprzewodzących w maszynach elektrycznych.
  2.07.1982, promotor: doc. Władysław Karwacki.
 • Andrzej Pol: Wielofazowy modulator rezystancji w układach hamowania dynamicznego pojazdów trakcyjnych.
  30.06.1982, promotor: doc. Jerzy Krygier.
 • Czesław Cierpisz: Impulsowe przekształtniki wielofazowe w napędach pojazdów trakcyjnych.
  30.06.1982, promotor: doc. Jerzy Krygier.
 • Bożena Saczuk: Badania wpływu struktury uzwojeń przełączalnych wielobiegowych silników indukcyjnych na statyczną charakterystykę mechaniczną i dodatkowe straty mocy w uzwojeniu wirnika.
  10.03.1982, promotor: doc. Konrad Schoepp.
 • James Bravo: Wpływ reluktancji jarzma stojana na rozkład pola magnetycznego w szczelinie oraz na moment obrotowy jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczymi uzwojeniami.
  16.12.1981, promotor: doc. Konrad Schoepp.
 • Dariusz Mazany: Kształtowanie właściwości magnetycznie miękkich kompozytów proszkowych do elektroprzetworników za pomocą pola cieplnego i magnetycznego.
  25.09.1981, promotor: prof. Andrzej Kordecki.
 • Tomasz Janta: Kształtowanie właściwości magnetycznie miękkich kompozytów proszkowych do elektroprzetworników za pomocą pola cieplnego i magnetycznego.
  25.09.1981, promotor: prof. Andrzej Kordecki.
 • Ryszard Brzeziński: Kryteria doboru parametrów i programowanie charakterystyk mechanicznych silników indukcyjnych z rozrusznikami wiroprądowymi.
  25.09.1981, promotor: doc. Władysław Kędzior.
 • Krzysztof Pieńkowski: Stany dynamiczne i praca ustalona napędu przenośników taśmowych o ujemnym kącie nachylenia.
  7.04.1981, promotor: doc. Władysław Kędzior.
 • Bronisław Łakota: Asynchroniczny silnik liniowy o tworniku wewnętrznym do trakcji zakładowej.
  7.04.1984, promotor: doc. Michał Tall.
 • Henryk Blok: Pomiar rozkładu przestrzennego pola magnetycznego w szczelinie przetwornikowej maszyn elektrycznych metodą próbkowania.
  10.03.1981, promotor: doc. Ryszard Gotszalk.
 • Andrzej Rusek: Stan dynamiczny liniowego silnika indukcyjnego z zewnętrzną częścią wtórną.
  10.02.1981, promotor: doc. Ryszard Branicki.
 • Piotr Żudrak: Stabilizacja prądowo-cieplna nadprzewodnikowych uzwojeń wzbudzenia generatorów synchronicznych.
  17.12.1980, promotor: doc. Władysław Karwacki.
 • Krzysztof Jankowski: Silnik synchroniczny zasilany napięciem o regulowanej częstotliwości jako element układów napędowych.
  27.09.1980, promotor: doc. Kazimierz Radwan.
 • Jerzy Ferens: Analiza cyfrowych systemów sterowania falowników przeznaczonych do zasilania silników asynchronicznych klatkowych.
  27.09.1980, promotor: prof. Zygmunt Kuczewski.
 • Mieczysław Niemczyński: Określenie wpływu anizotropii magnetycznej silników indukcyjnych małej mocy.
  31.05.1980, promotor: prof. Andrzej Kordecki.
 • Krzysztof Makowski: Analiza wpływu niesymetrycznej szczeliny na charakterystykę mechaniczną silnika indukcyjnego z ekranowanymi biegunami.
  22.03.1980, promotor: doc. Władysław Karwacki.
 • Adam Zalas: Statyka i dynamika układu napędowego lekkich urządzeń przewijakowych z liniowo-tarczowym silnikiem asynchronicznym.
  1.03.1980, promotor: doc. Władysław Kędzior.
 • Adam Saczuk: Stany dynamiczne wielobiegunowych silników asynchronicznych.
  10.01.1980, promotor: doc. Władysław Karwacki.
 • Jan Światowy: Analiza parametrów i pracy reaktancyjnej sprzęgła przekładniowego.
  30.09.1978, promotor: doc. Henryk Mońka.
 • Lech Sosiński: Układ napędowy o prędkości dostawczej z zastosowaniem silnika klatkowego, sprzęgła i hamulca wiroprądowego.
  30.09.1978, promotor: doc. Henryk Mońka.
 • Krystyna Kubzdela: Silnik asynchroniczny o podwyższonej częstotliwości i wirniku litym do napędu pompy głębinowej.
  24.06.1978, promotor: prof. Andrzej Kordecki.
 • Rudolf Sandecki: Wpływ sposobu sterowania na dynamikę silnika skokowego.
  20.05.1978, promotor: doc. Henryk Mońka.
 • Aldona Gardeła: Analiza możliwości stosowania zalew żywicznych z wypełniaczami kształtującymi rozkłady pól w żłobkach maszyn elektrycznych.
  20.05.1978, promotor: doc. Zbigniew Szmorliński.
 • Krzysztof Gardeła: O możliwości wytworzenia anizotropowej przegrody magnetodielektrycznej zmieniającej rozkład indukcji w szczelinie przetwornikowej silnika indukcyjnego.
  20.05.1978, promotor: prof. Zbigniew Matheisel.
 • Zdzisław Załoga: Sterowanie napędem elektrycznym nawijarki na przykładzie klejarki do osnów.
  12.11.1977, promotor: doc. Henryk Mońka.
 • Jan Zawilak: Analiza własności jednouzwojeniowych silników asynchronicznych o dwóch prędkościach obrotowych,
  16.04.1977, promotor: doc. Kazimierz Radwan,
 • Jacek Uczkiewicz: Ekranowanie nadprzewodzącego uzwojenia wzbudzenia generatora synchronicznego od zewnętrznych zmiennych pól magnetycznych.
  16.04.1977, promotor: doc. Kazimierz Radwan.
 • Aleksander Patyk: Dynamika silników asynchronicznych o niskiej częstotliwości znamionowej w napędzie przenośników taśmowych.
  16.04.1977, promotor: doc. Władysław Kędzior.
 • Wiesław Żarnowski: Stany przejściowe reluktancyjnych silników krokowych.
  22.06.1976, promotor: doc. Henryk Mońka.
 • Teresa Orłowska-Kowalska: Analiza układu napędowego dużych przenośników taśmowych z silnikami asynchronicznymi o obniżonej częstotliwości.
  24.04.1976, promotor: prof. Feliks Andrzejewski.
 • Stanisław Azarewicz: Napęd elektryczny urządzenia do napinania taśmy dużych przenośników taśmowych.
  24.04.1976, promotor: prof. Feliks Andrzejewski.
 • Antoni Rosseger: Programowe sterowanie napinaniem taśmy przenośnika z korekcją od sprzężenia ciernego.
  10.04.1976, promotor: prof. Feliks Andrzejewski.
 • Zdzisław Moczarski: Koncepcja i analiza adaptacyjnego układu sterowania rozruchem asynchronicznych silników pierścieniowych w napędach dużych przenośników taśmowych.
  10.04.1976, promotor: prof. Feliks Andrzejewski.
 • Olgierd Kasaty: Określenie parametrów konstrukcyjnych i podstawowych własności ruchowych silników szeregowych prądu stałego o wirniku tarczowym.
  24.01.1976, promotor: prof. Andrzej Kordecki.
 • Ludwik Antal: Analiza parametrów bezżłobkowej maszyny synchronicznej o nadprzewodzącym uzwojeniu wzbudzenia.
  24.01.1976, promotor: doc. Władysław Karwacki.
 • Henryk Nessel: Procesy przejściowe w wielosilnikowym asynchronicznym napędzie elektrycznym.
  12.07.1975, promotor: prof. Feliks Andrzejewski.
 • Bernard Herman: Rozruszniki wiroprądowe o rdzeniach wielokrotnych.
  12.07.1975, promotor: doc. Władysław Kędzior.
 • Ernest Mendrela: Silnik indukcyjny obrotowo-liniowy.
  26.06.1975, promotor: prof. Janusz Turowski.
 • Ignacy Dudzikowski: Dwubiegowe silniki prądu stałego z magnesami ferrytowymi.
  26.06.1975, promotor: doc. Władysław Karwacki.
 • Jan Szajdak: Analiza celowości stosowania silników komutatorowych mocy ułamkowej z wirnikiem bezżłobkowym.
  12.06.1975, promotor: prof. Andrzej Kordecki.
 • Tadeusz Kurowski: Układ z hallotronami do pomiaru i regulacji momentu obrotowego w napędach z silnikami trójfazowymi.
  12.06.1975, promotor: doc. Władysław Kędzior.
 • Stanisław Świebocki: Elektrochemiczna akumulacja energii przy zastosowaniu niesymetrycznego prądu przemiennego.
  26.03.1975, promotor: prof. Feliks Andrzejewski.
 • Andrzej Trzynadlowski: Napęd nawrotny układu przewijakowego barwiarki włókienniczej z zastosowaniem sprzęgieł wiroprądowych.
  15.06.1974, promotor: doc. Władysław Kędzior.
 • Mieczysław Suseł: Wpływ pakietu na sztywność wirników w silnikach synchronicznych.
  23.02.1974, promotor: doc. Stanisław Szewczuk.
 • Tadeusz Chamerski: Wielobiegowy silnik synchroniczny z wirnikiem cylindrycznym jako element układów napędowych.
  25.01.1974, promotor: prof. Feliks Andrzejewski.
 • Konrad Dytewski: Kryteria doboru prędkości obrotowej i płaszczyzn korekcji przy wyważaniu dynamicznym wirników turbogeneratorów.
  22.06.1973, promotor: prof. Andrzej Kordecki.
 • Piotr Zieliński: Metoda różniczkowa wyznaczania reaktancji rozproszenia twornika maszyn synchronicznych.
  31.05.1973, promotor: doc. Zbigniew Szmorliński.
 • Eugeniusz Ciurzyński: Metoda pomiaru rozpływu chłodziwa w kanałach promieniowych stojanów turbogeneratorów wielkiej mocy.
  31.05.1973, promotor: prof. Andrzej Kordecki.
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-11 14:50
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty