Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Tomasz Janta
 
Zdjęcie

 

 

Konsultacje:

wtorek   –  8:30 ÷ 10:30

piątek   – 10:40 ÷ 12:40

(A5 - pok. 115, 126 lub 124)


Notka biograficzna: 

Pracował w Politechnice Wrocławskiej od 1976 roku jako nauczyciel akademicki.

Od 1989 r. pełnił funkcję Kierownika Laboratorium Maszyn Elektrycznych. Przeprowadził gruntowną modernizację laboratorium, podnoszącą zarówno jego poziom dydaktyczny jak i zapewniającą zwiększone bezpieczeństwo w trakcie wykonywania badań urządzeń elektrycznych.

Jest współautorem 2 skryptów wydanych przez PWr., niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego w tym laboratorium.

Był Kierownikiem strony polskiej we współpracy naukowej z Wielką Brytanią, która zaowocowała złożeniem w 2000 r., z wynikiem pozytywnym, wniosku Projektu Badawczego w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. Przez pierwsze 2 lata realizacji projektu był kierownikiem części PWr.

W latach 2002-2007 był Kierownikiem Laboratorium Maszyn Elektrycznych Małej Mocy, które od 1995 rok posiadało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

 

Obszar zainteresowań naukowych i badawczych:

Nowe technologie magnetowodów kompozytowych wykonywanych na bazie proszków żelaza i zastosowanie ich na magnetowody w urządzeniach elektrycznych

Silniki asynchroniczne małej mocy z wirnikami kompozytowymi

Silniki komutatorowe prądu stałego z magnesami trwałymi i wirnikami kompozytowymi

Badania silników elektrycznych 

Pomiar właściwości magnetycznych kompozytów proszkowych 

 

Rodzaj pracy:

naukowo-dydaktyczny

 

Nagrody i wyróżnienia:

Srebrny Krzyż Zasługi (2007)

Złota odznaka Politechniki Wrocławskiej (1991)

Nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej (1982, 1985, 1991, 1997, 1999, 2003)

 

Dydaktyka:

Maszyny elektryczne

Wybrane zagadnienia maszyn elektrycznych

Układy elektromaszynowe w energetyce odnawialnej

Elektrotechnika dla Wydz. Mechanicznego

 

Pełnione funkcje:

Kierownik Laboratorium Maszyn Elektrycznych (1989-2019)

Kierownik akredytowanego przez PCA Laboratorium Badania Maszyn Elektrycznych Małej Mocy (2002-2007)

Kierownik Pracowni Badań Materiałów Magnetycznych (1980-2005, od 2009)

Kierownik Zespołu Laboratoriów Instytutu (1989-1992)

 

Publikacje naukowe:

Baza DONA – dorobek naukowy pracowników PWr

 

Dorobek naukowy (do 2012 r.) obejmuje 44 publikacje, 1 patent, 2 wzory użytkowe, 264 prace niepublikowane, w tym 230 raportów z badań dla przemysłu.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty