Menu
 
 
 
Strona główna | Prace Naukowe | Studia i Materiały | SiM nr 34
 

Studia i Materiały nr 34,   Wrocław 2014

Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych

Spis

treści:

Lp.

Autor ,   tytuł

Abstrakt

Artykuł

Khanh NGUYEN THAC, Teresa ORLOWSKA-KOWALSKA

Control of the DTC-FSVM based induction motor drive in a wide speed range

Mateusz DYBKOWSKI, Krzysztof SZABAT

Bezczujnikowy układ napędowy z kompensatorem neuronowo-rozmytym

Marcin KAMIŃSKI

Regulator stanu ze zmiennymi parametrami zastosowany w strukturze sterowania układu dwumasowego

Mateusz DYBKOWSKI

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do diagnostyki wirnika silnika indukcyjnego w układzie sterowania polowo-zorientowanego

Mateusz DYBKOWSKI

Układ napędowy o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa z adaptacyjnym regulatorem neuronowo-rozmytym

Piotr SOBAŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

Predykcyjny algorytm sterowania napędem z silnikiem indukcyjnym zasilanym z 4-tranzystorowego falownika napięcia

Piotr SOBAŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

Prosty algorytm lokalizacji uszkodzeń tranzystorów falownika napięcia w napędzie z silnikiem indukcyjnym

Paweł DRÓŻDŻ, Marcin PAWLAK

Koncepcja systemu sterowania inteligentnym budynkiem przystosowanym dla osoby niepełnosprawnej

Paweł EWERT, Jacek SMOLEŃ

Monitorowanie pracy napędu z silnikiem PM BLDC przy wykorzystaniu środowiska LabVIEW

Piotr GAJEWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI

Analiza przekształtnikowego sterowania generatorem synchronicznym o magnesach trwałych w autonomicznym systemie elektrowni wiatrowej

Ramuald HATOUKA, Marcin KAMIŃSKI

Zastosowanie modułu Arduino w układzie zdalnego sterowania robotem mobilnym

Kamil KLIMKOWSKI

Układy napędowe odporne na wybrane uszkodzenia – stan zagadnienia

Kamil KLIMKOWSKI

Kompensacja uszkodzeń wybranych czujników pomiarowych w układach napędowych z silnikiem indukcyjnym poprzez redundancję sprzętową

Kamil KLIMKOWSKI, Mateusz DYBKOWSKI

Analiza wybranych detektorów uszkodzeń czujnika prędkości kątowej w napędach z silnikami indukcyjnymi

Jacek LISTWAN, Krzysztof PIEŃKOWSKI

Sterowanie polowo-zorientowane wielofazowym silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem metod modulacji wektorowej

Marcin SKÓRA

Stanowisko do badania układów napędowych z silnikiem PM BLDC

Dariusz WAWRZYNIAK, Marcin KAMIŃSKI

Sprzętowa implementacja neuronowego detektora kolorów

Karol WRÓBEL, Piotr SERKIES

Redukcja złożoności regulatora predykcyjnego w układzie dwumasowym z silnikiem indukcyjnym

Karol WRÓBEL

Sterowanie momentem elektromagnetycznym silnika indukcyjnego z wykorzystaniem regulatora predykcyjnego ze skończonym zbiorem rozwiązań

Michał ZACHARIASZ, Mateusz DYBKOWSKI

Analiza układu napędowego pojazdu hybrydowego z silnikiem indukcyjnym

Piotr DERUGO

Analiza wykorzystania regulatora neuronowo-rozmytego z warstwą tranzycji w sterowaniu silnikiem prądu stałego w zakresie prędkości ultra niskich

Krzysztof DRÓŻDŻ

Porównanie jakości estymacji zmiennych stanu i parametru układu dwumasowego przez rozmyte filtry Kalmana o statycznej i dynamicznej adaptacji wybranego współczynnika

Karol WRÓBEL, Krzysztof SZABAT

Zastosowanie rozmytego sterowania adaptacyjnego w układzie napędowym z tarciem mechanicznym

Bronislav FIRAGO, Dmitry VASILYEV

Concerning the vector control of a squirrel-cage induction motor

Agata PIESIEWICZ, Maciej GWOŹDZIEWICZ, Paweł ZALAS

Wysokosprawny jednofazowy silnik LSPMSM o liczbie biegunów 2p = 4 – badania eksperymentalne

Adam GOZDOWIAK, Piotr KISIELEWSKI

Analiza przebiegu pracy turbogeneratora po wystąpieniu samoczynnego ponownego załączenia linii

Adam GOZDOWIAK, Piotr KISIELEWSKI

Wyznaczanie i weryfikacja parametrów turbogeneratora z symulacji polowej i polowo-obwodowej

Maciej GWOŹDZIEWICZ, Paweł ZALAS, Mateusz MAKUCH

Dwukierunkowy, dwubiegunowy, jednofazowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi – badania eksperymentalne

Szymon LIPIŃSKI, Jan ZAWILAK

Energooszczędne silniki elektryczne w napędach pomp wirowych

Daniel DUSZA, Łukasz MISZTALEWSKI

Płaskie przetworniki prądu

Krzysztof PODLEJSKI, Radosław GAC

Karta pomiarowa do mostka tensometrycznego

Piotr MADEJ

Pasmo przetwornika prąd–napięcie w spektrometrii ruchliwości jonów

Piotr MADEJ

Stabilność przetwornika prąd–napięcie w spektrometrii ruchliwości jonów

Grzegorz KOSOBUDZKI

Przyłączanie elektrowni wiatrowej do sieci energetycznej średniego napięcia

Beata KREDENC, Tomasz SIKORSKI

Wybrane zagadnienia współczesnej oceny jakości energii elektrycznej

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty