Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Piotr Serkies
 
ZdjęcieKontakt:

budynek A5, pokój 308, II piętro

tel.  71 320 33 59

lp.ude.rwp[ta]seikres.rtoip :liam-e

 

Konsultacje:

D-20 – 212

poniedziałek – 11:00 ÷ 13:00

 

A-5 – 308

czwartek –  11:00 ÷ 13:00

piątek   –   11:00 ÷ 13:00


Notka biograficzna: 

1999 - 2004: Absolwent Technikum Elektronicznego im. I. Domeiki w Bolesławcu. Specjalizacja systemy mikroprocesorowe.

2004 - 2009: Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w zakresie automatyki przemysłowej.

2009 - 2013: Studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej (Dyplom obroniony z wyróżnieniem)

Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie sterowania predykcyjnego w układzie napędowym z połączeniem sprężystym.

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Szabat, prof. PWr

2020: Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika nadała Komisja do Spraw Stopni Naukowych w Dyscyplinie Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Wrocławskiej w dniu 22 czerwca 2020 r. na podstawie cyklu publikacji: "Zaawansowane metody sterowania i estymacji zmiennych stanu elektrycznego napędu z połączeniem sprężystym"

 

Zatrudnienie w Politechnice Wrocławskiej:

01.09.2012 - Asystent w Zakładzie Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

01.12.2013 - Adiunkt w Zakładzie Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

01.11.2020 - Profesor Uczelni

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Tłumienie drgań skrętnych w napędzie elektrycznym.
 • Zastosowanie sterowania predykcyjnego i logiki rozmytej w napędzie elektrycznym.
 • Odtwarzanie zmiennych stanu i parametrów w napędzie dwumasowym.
 • Strojenie struktur sterowania i estymacji zmiennych stanu z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi optymalizacji.
 • Implementacja zaawansowanych struktur sterowania na sterownikach PLC

 

Zakres działalności:

 • Opracowanie nowych struktur sterowania.
 • Badania symulacyjne i doświadczalne. 

 

Rodzaj pracy:

 • Naukowo badawcza i dydaktyczna.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Trzy nagrody Rektora 2014, 2018, 2019
 • Dwie nagrody Rektora dla najlepszych doktorantów (2011/2012 i 2012/2013)
 • Dwukrotnie: Stypendium z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich obowiązujące na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w latach 2011/2012 i 2012/2013 (pierwsze miejsce na liście rankingowej)
 • Dwukrotnie: Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w latach 2011/2012 i 2012/2013
 •  Stypendysta III i IV Edycji programu "Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej" (2010-2011)
 • II nagroda w wydziałowym konkursie na najlepszą pracę dyplomową: „Diagnostyka agregatów pompowych w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków” promotor: dr hab. inż. Cz. T. Kowalski  prof. PWr (2009).

 

Dydaktyka:

 

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan ds. Studenckich i Promocji (2018 - )
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk studenckich (2018 - )
 • Członek komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów (2010-2012)

 

Skrócony opis rezultatów realizacji projektu badawczego   UMO-2011/01/N/ST7/04544

 

Opis tworzenia wykresów dla studentów kursu Napęd Elektryczny

 

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty