Strona główna | Oferta dla przemysłu | Zespół Maszyn i Pomiarów Elektrycznych - w dziedzinie pomiarów
 

Zespół Maszyn i Pomiarów Elektrycznych

Obszar badań w dziedzinie pomiarów elektrycznych:

 

Teoria pomiaru, metody i układy pomiarowe, elektrometria, pomiary magnetyczne, kompatybilność elektromagnetyczna, bezpieczeństwo elektryczne, czujniki, przetworniki i wzorce, a w szczególności:


 • Teoria pomiarów; ocena niepewności wyniku pomiaru.
 • Metody oceny informacji pomiarowej w oparciu o geometrię fraktalną.
 • Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych o charakterze statycznym i dynamicznym.
 • Pomiary właściwości materiałów magnetycznych.
 • Systemy pomiarowe do badania materiałów magnetycznych.
 • Systemy do analizy i syntezy sygnałów elektrycznych.
 • Systemy z komparatorami prądów do sprawdzania komparatorów i przekładników prądowych.
 • Mierniki do pomiaru impedancji obwodu zwarciowego.
 • Pomiary ekstremalnie małych prądów, napięć i potencjałów.
 • Pomiary rezystancji o ekstremalnie dużych wartościach.
 • Systemy mikroprocesorowe w pomiarach i sterowaniu.
 • Pomiary i analiza parametrów określających jakość energii elektrycznej.
 • Systemy do pomiarów przemysłowych.

 

Laboratoria:

 

Opracowanie metod, przetworników i układów pomiarowych oraz szeroko rozumiane  badania właściwości statycznych i dynamicznych materiałów i obiektów elektromagnetycznych.

Badania obiektów i aparatury w obszarze elektrometrii, tj. w zakresie bardzo małych prądów stałych, bardzo dużych rezystancji, bardzo małych mocy i energii źródeł sygnałów.

Opracowanie modeli i układów pomiarowych do wyznaczania właściwości metrologicznych narzędzi pomiarowych: wzorców, przyrządów pomiarowych, przetworników i czujników.  Wyznaczanie właściwości metrologicznych narzędzi pomiarowych w stanach statycznych i dynamicznych.

Badania właściwości statycznych i dynamicznych czujników i przetworników do pomiarów tensometrycznych, pomiarów ciśnień i przepływów, pomiarów termometrycznych, pehametrycznych,  konduktometrycznych, optycznych, cieplnych oraz wilgotności.

Projektowanie i realizacja kompleksowych systemów pomiarowych z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych oraz środowisk graficznych (LabVIEW, HP VEE).

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty