Strona główna | Oferta dla przemysłu | Zespół Maszyn i Pomiarów Elektrycznych - w dziedzinie maszyn elektrycznych | Laboratorium Symulacyjnych Badań Maszyn Elektrycznych
 

 

Laboratorium Symulacyjnych Badań Maszyn Elektrycznych

 

Kierownik Laboratorium: dr inż. Piotr Kisielewski

e-mail: piotr.kisielewski@pwr.edu.pl
tel. 71 320 33 75

Zakres działalności:


W laboratorium wykonuje się badania symulacyjne i eksperymentalne nowych struktur konstrukcyjnych i materiałowych maszyn elektrycznych w celu opisania  zjawisk elektromagnetycznych, cieplnych i mechanicznych w nich występujących. Laboratorium wyposażone jest w sprzęt komputerowy i oprogramowanie do obliczeń polowo-obwodowych maszyn i urządzeń elektrycznych oraz stanowiska do badania układów napędowych małej mocy o różnych prędkościach obrotowych, wyposażone w hamownie, momentomierze, pirometry oraz przenośny, komputerowy układ rejestracji współpracujący z kartą pomiarową lub wielokanałowym magnetofonem pomiarowym przeznaczony do badania obiektów przemysłowych np. kopalnianych maszyn elektrycznych.

 

Stanowiska do badań symulacyjnych maszyn elektrycznych to komputery o znacznej mocy obliczeniowej wyposażone w oprogramowanie do obliczeń numerycznych (metodą elementów skończonych) pól elektromagnetycznych i pól sprzężonych magnetyczno-cieplnych i magnetyczno-mechanicznych. Pakiety programów Flux  (Cedrat), Maxwell (Ansoft) i Opera (Vector Fields) umożliwiają dwu i trójwymiarowe obliczenia różnych typów (statycznych, harmonicznych, przejściowych) pól elektromagnetycznych, ale każdy z tych pakietów posiada specyficzne moduły rozszerzające ich zastosowania (np. obliczenia pól sprzężonych, magnetyzacji magnesów trwałych, wielowarstwowych modeli maszyn o żłobkach skośnych). Aplikacje umożliwiają podłączenie do obliczeń polowych złożonych układów regulacyjnych i sterujących modelowanych w programach Simplorer i Simulink.

 

Wyniki symulacji mogą być przedstawiane w różnorodny sposób np. jako animacje pól  lub ruchu obiektów, wykresy charakterystyk dynamicznych badanych obiektów itp. Stanowiska badawcze umożliwiają weryfikację uzyskanych wyników obliczeniowych na modelach maszyn o małej mocy. Wielokanałowe systemy rejestracji z magnetofonem pomiarowym lub kartą pomiarową zapewniają gromadzenie danych pomiarowych, ich komputerowe przetwarzanie i porównanie z rezultatami obliczeń. Szczególne zalety tego przenośnego systemu pomiarowego ujawniają się w badaniach obiektów przemysłowych, np. maszyn napędzających wentylatory, pompy, maszyny wyciągowe czy taśmociągi w kopalniach węgla i miedzi.


Aktualnie w laboratorium realizowane są:

 • badania symulacyjne i eksperymentalne silnika synchronicznego z magnesami trwałymi,
 • badania symulacyjne i analiza właściwości silnika BLDC,
 • polowo-obwodowe modelowanie turbogeneratorów,
 • badania symulacyjne i przetwarzanie danych pomiarowych dwubiegowych silników synchronicznych do napędu wentylatorów kopalnianych.


Stanowiska badawcze/aparatura:

 1. Obliczeniowe stanowiska komputerowe (7 szt. ) z pakietami obliczeniowymi:
  • Cedrat – Flux 2D/3D,
  • Ansoft – Maxwell 2D/3D,
  • Ansoft – RMxprt,
  • Ansoft – Simplorer,
  • Vector Field – Opera 2D.
 2. Hamownie (2 szt.) z rejestracją lub pomiarem momentu i prędkości obrotowej.
 3. Pirometry z układami pomiarowymi.
 4. 16-kanałowy magnetofon pomiarowy z przetwornikami prądów i napięć.
 5. Wielokanałowa karta pomiarowa.


Oferta badawcza:

 • Polowo-obwodowe obliczenia projektowe dowolnych maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Wyznaczanie obliczeniowe dynamicznych i statycznych charakterystyk maszyn elektrycznych przy użyciu modeli polowo-obwodowych i obwodowych.
 • Pomiary charakterystyk eksploatacyjnych oraz wielkości elektrycznych i elektromechanicznych maszyn małej mocy, prądu przemiennego i prądu stałego, w tym maszyn z magnesami trwałymi.
 • Badania charakterystyk eksploatacyjnych maszyn dużych mocy w miejscu ich zainstalowania.

 

Informacje dodatkowe:

 • Współpraca z KGHM Polska Miedź SA.
 • Wdrożenia w Zakładach Górniczych RUDNA,  Zakładach Górniczych LUBIN,  Zakładach Górniczych POLKOWICE-SIEROSZOWICE.
 • Współpraca z Centrum Badawczym ABB Sp. z o.o.
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne „Dwubiegowe silniki synchroniczne o biegunach wydatnych” dla zespołu Politechniki Wrocławskiej, Zakładów Górniczych LUBIN, Kopalni Węgla Kamiennego MURCKI (15 grudnia 2006).

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty