Laboratorium Maszyn Elektrycznych

 

Kierownik Laboratorium: dr inż. Tomasz Janta

e-mail: tomasz.janta@pwr.edu.pl
tel. 71 320 33 75

Zakres działalności:


Badania parametrów statycznych i dynamicznych maszyn elektrycznych:
synchronicznych, asynchronicznych, prądu stałego oraz maszyn specjalnych.


Stanowiska badawcze / aparatura:

  1. Specjalistyczne stanowisko do badania komutatorowych silników magnetoelektrycznych w stanach ustalonych i dynamicznych.
  2. Specjalistyczne stanowiska do badania maszyn synchronicznych, w tym wolnoobrotowej prądnicy synchronicznej dwustopniowej o magnesach trwałych wyposażonej w tzw. magneśnicę swobodną w stanach ustalonych i przejściowych.
  3. Specjalistyczne stanowisko do badania komutatorowych silników magnetoelektrycznych zasilanych z przekształtnika impulsowego.
  4. Stanowiska do badania maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego o mocy do 10kW.
  5. Stanowiska do badania urządzeń elektrycznych pojazdów.

Oferta badawcza:

  1. Badania stanów ustalonych i dynamicznych komutatorowych silników magnetoelektrycznych.
  2. Badania stanów ustalonych i przejściowych maszyn synchronicznych, w tym wolnoobrotowej prądnicy synchronicznej dwustopniowej o magnesach trwałych, ze szczególnym uwzględnieniem maszyny wyposażonej w tzw. magneśnicę swobodną.
  3. Badania komutatorowych silników magnetoelektrycznych zasilanych z przekształtnika impulsowego.
  4. Badania maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego o mocy do 10kW.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty