Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Piotr Madej
 
Zdjęcie

Konsultacje:

poniedziałek – 15:20 ÷ 16:20

wtorek   –   8:00 ÷ 9:00

piątek   –  11:15 ÷ 13:15

pok. 208 lub 211


Notka biograficzna:

Absolwent Technikum Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu

     o specjalności Elektryczna i Elektroniczna Automatyka Przemysłowa z 1969r.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej z 1974r.

Specjalizuje się w zakresie metrologii elektrycznej a szczególnie elektrometrii.

Temat rozprawy doktorskiej: Metrologiczne aspekty metody fazowej w badaniach stratności kondensatorów.  

      Promotor: doc. dr inż. Andrzej Zborucki

Zatrudnienie w Politechnice Wrocławskiej:

     od 15.09.1974,

Adiunkt n-d w Zakładzie Maszyn i Pomiarów Elektrycznych I-29.

Żonaty, dwie córki: prawnik i astronom. 

Obszar zainteresowań naukowych:

Elektrometria; badania w obwodach o bardzo małej

energii sygnałów i aparatura do takich badań.

Zakres działalności:

  • Pomiary bardzo dużych rezystancji
  • Pomiary bardzo małych prądów stałych
  • Problemy wzorcowania w elektrometrii
  • Opracowanie nowych konstrukcji aparatury elektrometrycznej

 

Rodzaj pracy:

dydaktyczny, naukowo badawczy i projektowo konstrukcyjny

Dydaktyka:

  • Podstawy Elektroniki,
  • Elektroniczna Aparatura Elektrometryczna,
  • Automatyzacja Pomiarów Elektrometrycznych,

 

Pełnione funkcje:

Kierownik Laboratorium Podstaw Elektroniki i Elektrometrii 

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty