Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Marcin Wolkiewicz
 
Zdjęcie

Kontakt:

budynek A10, pokój 402, piętro III

tel.  71 320 42 91

lp.ude.rwp[ta]zciweiklow.nicram :liam-e

Konsultacje:

poniedziałek – 11:00 ÷ 13:00

czwartek – 9:00 ÷ 11:00

piątek   –   9:00 ÷ 11:00


Notka biograficzna: 

W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej otrzymując nagrodę dla Najlepszego Absolwenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej oraz nagrodę za najlepszą pracę dyplomową: „Analiza możliwości zastosowania sygnałów mocy chwilowej i momentu elektromagnetycznego do diagnostyki silników indukcyjnych” zrealizowaną pod opieką Prof. dr. hab. inż. Czesława T. Kowalskiego. W roku 2007 rozpoczął stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. W roku 2012 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: "Monitorowanie stanu uzwojeń stojana silnika indukcyjnego" zrealizowaną pod opieką Prof. dr. hab. inż. Czesława T. Kowalskiego.

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika nadała Komisja do Spraw Stopni Naukowych w Dyscyplinie Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Wrocławskiej w dniu 22 czerwca 2020 r. 

 

Zatrudnienie w Politechnice Wrocławskiej: 

22.09.2011 - Asystent  w Zakładzie Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

01.01.2013 - Adiunkt w Zakładzie Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej
01.08.2020 - Profesor uczelni w Zakładzie Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej 

 

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Badania i diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce maszyn i napędów elektrycznych
 • Modelowanie matematyczne przekształtnikowych układów napędowych
 • Metody sterowania silników indukcyjnych
 • Zastosowanie robotów przemysłowych
 • Programowanie w środowisku LabVIEW, Matlab-Simulink


Rodzaj pracy:

 • Naukowo-dydaktyczny

 

Pełnione funkcje:

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2020, Stypendium Rektora Politechniki Wrocławskiej za wybitne osiągnięcia w kategorii naukowej
 • 2019, Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni
 • 2016, Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni
 • 2014, Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni
 • 2013, Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni
 • 2013, Best Paper in Session Award otrzymana podczas 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON), Wiedeń
 • 2010/2011, Stypendysta III i IV Edycji programu "Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej"
 • 2007, Nagroda Dziekana Wydziału Elektrycznego dla najlepszego absolwenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2006/2007
 • 2007, Nagroda I stopnia w Wydziałowym Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową Wydziału Elektrycznego w roku akademickim 2006/2007
 • 2003, Nagroda Dziekana Wydziału Elektrycznego za wyniki w nauce w roku akademickim 2002/2003

 

Szkolenia:

Na podstawie umowy zawartej z firmą National Instruments prowadzone są zajęcia w ramach programu NI LabVIEW Academy, przygotowującego studentów do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)

 

Program NI LabVIEW Academy

 

Dydaktyka:


Semestr zimowy 2020/2021

 

Semestr letni 2019/2020    

 

Pozostałe  

 

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty