Strona główna | Laboratoria Zespołu Maszyn i Pomiarów Elektrycznych | Laboratorium Miernictwa Elektrycznego | Miernictwo Elektryczne - studia stacjonarne sem. III
 

Miernictwo Elektryczne - studia stacjonarne sem. III

LABORATORIUM MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO

Wydział Elektryczny, Kierunek Elektrotechnika, II rok – studia stacjonarne

Semestr zimowy

 


Numer
ćwiczenia

Temat ćwiczenia

Źródło
instrukcji

A

Ocena niepewności w pomiarach pośrednich


1

Pomiary mocy czynnej w obwodzie jednofazowym

2
Pomiar mocy czynnej odbiorników trójfazowych
3
Pomiary rezystancji z zastosowaniem mostka Wheatstone’a
4
Pomiary bezpośrednie elementów RLC
5
Pomiary częstotliwości i przesunięcia fazowego
6
Pomiary napięć przyrządem wirtualnym
7
Pomiary napięcia i prądu stałego
8
Pomiary dużych  wartości prądu   
9
Pomiary mocy biernej w obwodach trójfazowych
10
Pomiary rezystancji z zastosowaniem mostka Thomsona

11

Pomiary przekładni transformatorów metodą różnicową

12

Pomiary parametrów blach elektrotechnicznych

13

Sprawdzanie błędów podstawowych przyrządów pomiarowych

 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty