Strona główna | Laboratoria Katedry, Wydziałowe i Międzywydziałowe | Laboratorium Komputerowe | Zastosowanie Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu i Diagnostyce
 

Zastosowanie Sztucznej Inteligencji w Sterowaniu i Diagnostyce

Zajęcia odbywają się w Instytutowym Laboratorium Komputerowym w sali 116! 

 

Program zajęć laboratoryjnych

 

 

Tematy laboratorium

Lab. 1

Zajęcia organizacyjne.

Lab. 2

Projektowanie i trenowanie neuronowych estymatorów stanu i parametrów obiektów dynamicznych.

Lab. 3-4

Projektowanie regulatorów neuronowych, w tym adaptacyjnych.

Lab. 5-6

Projektowanie systemów rozmytych różnych typów.

Lab. 7-8

Adaptacyjne sterowanie rozmyte.

Literatura podstawowa

 1. Osowski S. Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT 1996  
 2. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 1999
 3. Łęski A., Systemy neuronowo-rozmyte, WNT 2008
 4. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, 1997
 5. Neural Networks Toolbox for use with MATLAB®, User’s Guide
 6. Fuzzy Logic Toolbox for use with MATLAB®, User’s Guide

Literatura uzupełniająca

 1. Driankov D., Hellendoorn H., Reinfrank M., Wprowadzenie do sterowania rozmytego, WNT, 1996.
 2. Korbicz J., Obuchowicz A., Uciński D., Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994.
 3. Żurada J., Barski M., Jędruch W., Sztuczne sieci neuronowe, PWN, 1996.

Instrukcje do pobrania

 1. Laboratorium nr 2
 2. Laboratorium nr 3-4
 3. Laboratorium nr 5-6
 4. Laboratorium nr 7-8
 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty