Strona główna | Laboratoria Zespołu Maszyn i Pomiarów Elektrycznych | Laboratorium Symulacyjnych Badań Maszyn Elektrycznych
 

Laboratorium Symulacyjnych Badań Maszyn Elektrycznych

Bud.  A5, sala  116a,   tel.  71 320 33 42

Kierownik:   dr inż. Tomasz Zawilak ,   tel.  71 320 34 76

Badania metodami polowymi i polowo-obwodowymi zjawisk statycznych i dynamicznych zachodzących w maszynach elektrycznych.

 

Laboratorium badawcze Zakładu Maszyn Elektrycznych posiada 5 jednostek obliczeniowych. Istniejące stanowiska wyposażone są w pakiety programowe do obliczeń pól elektromagnetycznych i cieplnych: „Flux 2D/3D”, „QuickField” oraz pakiet „Simplorer” do modelowania i symulacji układów elektrycznych. Posiadane oprogramowanie pozwala na prowadzenie badań symulacyjnych maszyn elektrycznych metodami polowymi i polowo-obwodowymi. Programy „Flux 2D/3D” i „Simplorer” posiadają moduły je łączące, co pozwala na modelowanie i symulację zarówno badanej maszyny elektrycznej jak i układów zasilających i sterujących.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się również 16-kanałowy, przenośny magnetofon pomiarowy z zestawem przetworników umożliwiający 3 godziną, ciągłą rejestrację analogowych lub cyfrowych sygnałów mierzonych, wraz z komentarzem słownym. Magnetofon wykorzystywany jest głównie do badań dużych obiektów w zakładach przemysłowych. Zarejestrowane sygnały przetwarzane i opracowywane są przy pomocy odpowiedniego interfejsu sprzętowego i oprogramowania „QuikVu-RD” zainstalowanych na stanowisku badawczym w laboratorium.

W laboratorium swoje prace badawcze wykonują pracownicy naukowi, doktoranci i dyplomanci.


 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty