Strona główna | Laboratoria Zespołu Maszyn i Pomiarów Elektrycznych | Laboratorium Pomiarów Wielkości Magnetycznych
 

Laboratorium Pomiarów Wielkości Magnetycznych

Bud.  A5, sala  212,   tel.  71 320 26 32

Kierownik:   dr inż. Daniel Dusza ,   tel.  71 320 26 30

 

Opracowywanie przyrządów i systemów pomiarowych do badania właściwości magnetycznych materiałów i obiektów.

 

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

 

Pomiar przyrostu strumienia magnetycznego, zastosowanie do wyznaczania przepływu prądu stałego.

 

Przetwarzania wartości chwilowych prądu i strumienia magnetycznego.

 

Wyznaczanie mocy czynnej przez planimetrowanie pętli we współrzędnych i,psi.

 

Geometryczna interpretacja mocy.

 

Wyznaczanie indukcyjności dławika w warunkach jego pracy.

 

Wyznaczanie charakterystyk próbek magnesów na podstawie pomiaru składowej normalnej indukcji i pola magnesującego.

 

Materiały do wykładu

 

Zagadnienia do samodzielnego przygotowania

 

Po zaliczeniu kursu student ma wiedzę w zakresie technik pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych oraz możliwości poboru i przetwarzania metodą próbkowania całkowego sygnałów z przetworników tych wielkości, potrafi projektować układy przetwarzania prądu i napięcia z wykorzystaniem przetworników szerokopasmowych, zna układy pomiarowe z indukcyjnymi przetwornikami prądu, potrafi wykorzystać przetworniki indukcyjne do zdobycia informacji o parametrach i właściwościach materiałów magnetycznych. Ponadto ma duże umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych, potrafi zaprojektować i wykonać tor przetwarzania sygnału wyjściowego z przetworników indukcyjnych, przetwarza wartości chwilowe prądu i strumienia magnetycznego, potrafi wyznaczyć wartość mocy czynnej i biernej według uogólnionej teorii mocy przez planimetrowanie pętli we współrzędnych prąd-strumień, napięcie-prąd, potrafi przetwarzać prąd o częstotliwości przemysłowej o dowolnym kształcie w układach izolowanych galwanicznie.

 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty