Strona główna | Laboratoria Zespołu Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej | Laboratorium Automatyki Przemysłowej
 

Laboratorium Automatyki Przemysłowej

Bud.  A10, sala  101,   tel.  71 320 28 84

Kierownik laboratorium dydaktycznego:

,   tel.  71 320 32 46

 


 

Regulamin laboratorium w zakresie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19

 

1. W laboratorium może przebywać osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Studentom nie wolno wchodzić do laboratorium pod nieobecność prowadzącego zajęcia.

3. Należy zachować 1,5 m dystansu między osobami, podczas wchodzenia/wychodzenia do/z laboratorium.

4. Rzeczy osobiste należy umieścić w miejscu wskazanym przez prowadzącego zajęcia.

5. W pracowni zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych.

6. Przed zajęciami należy zdezynfekować ręce.

7. W laboratorium może przebywać osoba z osłoną na ustach i nosie (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

8. W laboratorium należy zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w tym pomieszczeniu (rekomendowane 1,5 m).

9. Jeśli w zajęciach uczestniczą osoby wymagające pomocy osób trzecich, osoby te nie są zobowiązane do utrzymania dystansu.

10. Każda osoba powinna korzystać z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ akcesoriów (jak długopis, notatnik) niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć.

11. Zabrania się jedzenia i picia w czasie zajęć.

12. Po zakończeniu zajęć należy zdezynfekować dłonie płynem zgodnie z instrukcją.

13. Laboratorium powinno być regularnie wietrzone, również przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć. Jeżeli jest to możliwe, wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

14. Drzwi do laboratorium oraz wszystkich pomieszczeń, po których poruszają się studenci powinny być otwarte. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane powinny być dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

15. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować co najmniej raz dziennie. W miarę możliwości należy także dezynfekować używany sprzęt laboratoryjny.

16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekcyjnego oraz sprzętu dezynfekowanego. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.

 

W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika/studenta/doktoranta, należy zastosować się do wewnętrznych procedur Politechniki Wrocławskiej oraz zadzwonić pod poniższe numery telefonów.  

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU

tel. 71 361 46 91 lub 92 693 900 908

telefony czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 22.00

603 720 579

Całodobowo telefon czynny 7 dni w tygodniu

 

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU

czynna w godzinach 7:25–15:00

tel. 71 361 46 91  lub  71 361 46 92

 

SZPITALE Z ODDZIAŁEM ZAKAŹNYM WE WROCŁAWIU

osoby dorosłe: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,

I i II Oddział Chorób Zakaźnych

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław

tel. 71 700 30 00, 519 338 486, telefon weekendowy 571 356 746 (8.00-20.00).

 

INFOLINIA NFZ

800 190 590

 

NUMER ALARMOWY

112 w przypadku nasilonych objawów

 


 

Ogólna charakterystyka Laboratorium Automatyki Przemysłowej (LAP)

 

W Katedrze Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych działa laboratorium dydaktyczne (z wydzieloną częścią badawczą) ukierunkowane na nowoczesną automatykę przemysłową, a w tym, zgodnie z profilem naukowym Katedry i Zespołu Napędów Elektrycznych, na zagadnienia sterowania ruchem (motion control) i zastosowania nowoczesnych elektrycznych układów napędowych.

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla dwóch kierunków studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym:

  • Elektrotechnika (na specjalności Maszyny i Napędy Elektryczne),
  • Automatyka i Robotyka (od roku 2019 Automatyka Przemysłowa) (na specjalności Automatyzacja Maszyn, Pojazdów i Urządzeń Elektrycznych),
  • Mechatronika.

W laboratorium obowiązują:

 

 

 Bieżące informacje dla studentów!

 


!!!!Nowy sprzęt w laboratorium!!!!

 

 

Dzięki współpracy pracowników Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych z firmami ENCON oraz ABB w laboratorium Automatyki Przemysłowej pojawiły się nowe stanowiska dydaktyczne ze sterownikami AC 700F Freelance.


Dzięki współpracy Katedry z firmą B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. laboratorium Automatyki Przemysłowej wzbogaciło się o zestaw szybkiego prototypowania układów regulacji ze sterownikiem PLC
Zestaw zbudowany jest ze sterownika czasu rzeczywistego klasy PLC firmy B&R model (X20CP3586) wyposażonego w moduły rozszerzeń typu wejścia/wyjścia: cyfrowe (X20DI9371, X20DO9322), analogowe (X20AI4632, X20AO4632), licznikowe (X20DC1196), moduł sterowania czterema silnikami prądu stałego (X20MM4456). Dodatkowo moduły komunikacyjne w postaci interfejsów POWERLINK, PROFIBUS DP (X20IF1061-1), CANOPEN (X20IF1041-1), ENDAT 2.2 (X20DS1928).

 

 

 


Nowy sprzęt firmy SIEMENS w laboratorium Automatyki Przemysłowej

Zestawy urządzeń sterujących do Laboratorium Automatyki Przemysłowej (5 kompletów)

  • Zestaw ze sterownikiem programowalnym Siemens S7-1500, numer katalogowy, zawierający: S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP , 1 MB / 5 MB, 32 DI, 32 DQ, 8 AI, 4 AQ,32 DI, SIMATIC MEMORY CARD 24 MB, 4 X 40 POL FRONTCONNECTOR ETHERNET CORD RJ45/RJ45 6M MOUNTING RAIL, 482 MM PM 24V/8A SOFTWARE F. TRAINING STEP
  • Zestaw ze stacją SIMATIC ET-200SP,  zawierający: 1X INTERFACEMOD. IM155-6PN HF, 1X BUSADAPTER BA 2XRJ45, 2X DI 8X24VDC/0,5A HF, 2X DQ 8X24VDC/0,5A HF, 4X BASEUNITS, LABELING STRIPS.
  • Zestaw z panelem operatorskim TP700 Comfort, zawierający: TP700 COMFORT, 6M CROSSCABLE, WINCC ADVANCED FOR PANELS, SW AND DOKU ON DVD, LICENSE ON USB STICK FOR WINCC ADVANCED ENGINEERING, RUNTIME.
  •  

 

 


 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty