Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Ludwik Antal
 
Zdjęcie

Kontakt:

e-mail: ludwik.antal@pwr.edu.pl

 

Konsultacje:

czwartek – 13:00 ÷ 15:00

piątek   –   11:00 ÷ 13:00

 Notka biograficzna: 

Od 01.04.1970 r. zatrudniony w Instytucie Układów Elektromaszynowych PWr na stanowiskach asystenta, a później (od 1976) adiunkta. W 1974 r. ukończył studium podyplomowe „Podstawy Kriotechniki”. W latach 1971-1972 pracował dodatkowo (w wymiarze ½ etatu) w charakterze starszego konstruktora w OBR Dużych Maszyn Elektrycznych „Dolmel”. Stopień doktora uzyskał w 1976 r („Analiza parametrów bezżłobkowej maszyny synchronicznej o nadprzewodzącym uzwojeniu wzbudzenia”, 24/01/1976,  Politechnika Wrocławska). Habilitował się w 2000 r. na Wydziale Elektrycznym PWr w dyscyplinie Elektrotechnika („Obliczenia elektromagnetyczne bezżłobkowych maszyn synchronicznych z nadprzewodzącym uzwojeniem wzbudzenia”, 26/06/2000). W 2009 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

 

Obszar zainteresowań naukowych:

Analiza numeryczna pól magnetycznych i elektromagnetycznych (2D/3D).
Synchroniczne maszyny z magnesami trwałymi.
Uszkodzenia silników indukcyjnych.
Synchroniczne maszyny bezżłobkowe i nadprzewodnikowe.
Wielobiegowe maszyny prądu przemiennego o przełączalnych uzwojeniach.


Kształcenie kadry:

Rozprawy doktorskie:

Tomasz Zawilak, Dwubiegowy silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi, Politechnika Wrocławska; Wydział Elektryczny; Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, 07/02/2008
Piotr Kisielewski, Polowo – obwodowa analiza stanów nieustalonych turbogeneratora, Politechnika Wrocławska; Wydział Elektryczny; Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych,19/10/2009

Recenzje rozpraw doktorskich:

Stanisław Janiszewski, Polowo - obwodowa analiza komutatorowych silników magnetoelektrycznych, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Wrocław 2004
Marcin Pawlak, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wykrywania uszkodzeń wirników silników indukcyjnych, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny 23/01/2006 ,
Dariusz  Gurazdowski, Analiza rozkładu temperatur w uzwojeniu stojana turbogeneratora z transpozycją Roebela o pośrednim wodorowym systemie chłodzenia, 18/12/2006, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny
Janusz Bialik, Analiza drgań pochodzenia elektromagnetycznego w dwubiegowych silnikach synchronicznych, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Wrocław 2008
Paweł Ewert, Diagnostyka mechanicznych uszkodzeń napędów z silnikami indukcyjnymi przy wykorzystaniu sieci neuronowych, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Wrocław 2012.

  

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda NOT „Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego” (2004),
Nagroda NOT „Wicemistrz Techniki Dolnego Śląska” (2004) - dwukrotnie
Nagroda NOT „Mistrz Techniki Dolnego Śląska” (2004)

Nagroda Prezesa Rady Ministrów „Za wybitne krajowe osiągniecie naukowo-techniczne stopnia III" (2006)   
17 nagród Rektora, Dziekana i Dyrektora Instytutu
Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej
Złoty Krzyż Zasługi
Złoty Medal Za Długoletnią Służbę

 

Dydaktyka:

Metody numeryczne w analizie pól elektromagnetycznych
Maszyny elektryczne
Elektrotechnika dla mechaników
Numeryczna analiza pól elektromagnetycznych (studia doktoranckie)

 

Pełnione funkcje:  

Członek Sekcji Maszyn i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN (2008-2012)
Członek Komitetu Naukowego Konferencji: Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych
Redaktor Naczelny Prac Naukowych Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, (1991-)
Kierownik Zakładu Maszyn i Pomiarów Elektrycznych (2012-)

 

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty