Napędy Elektryczne (MCR035001L)

Kierunek:

  • Mechatronika

Sale:

  • Zajęcia 1-7 odbywają się w sali 201, A-10

  • Zajęcia 8-15 odbywają się w sali 107, A-5

Tematy ćwiczeń:

 Nr

 Temat

 Materiały

1. - 7.

Zajęcia realizowane w Laboratorium Napędu Elektrycznego


8.

Badanie wybranych regulatorów liniowych, kryteria doboru nastaw, kaskadowa struktura regulacji, układy anti-windup.

Instrukcja

9.

Sterowanie silnikiem prądu stałego w strukturze kaskadowej.

Instrukcja

 10. 

Sterowanie napędem prądu stałego z połączeniem elastycznym.

Instrukcja

11.

Badanie układów modulacji PWM dla falownika napięcia.

Instrukcja

12.

Modelowanie układu napędowego z silnikiem indukcyjnym sterowanym częstotliwościowo (układ otwarty) oraz weryfikacja eksperymentalna.

Instrukcja obsługi falownika Lenze SMV NEMA
Szybkie uruchomienie falownika Lenze SMV NEMA

13.

Sterowanie wektorowe polowo – zorientowane układu napędowego z silnikiem indukcyjnym (badania symulacyjne i eksperymentalne).

Instrukcja

14.

Sterowanie DTC-SVM układu napędowego z silnikiem indukcyjnym (badania symulacyjne i eksperymentalne).

Instrukcja

15.

Sterowanie wektorowe silnikiem PMSM. Zaliczenie.

Instrukcja


Literatura:

  • [1]. "Napęd elektryczny, ćwiczenia laboratoryjne", Skrypt PWr pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej
  • [A]. Instrukcja laboratoryjna
 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty