Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Krzysztof Szabat
 
Zdjęcie

Kontakt:

budynek A10, pokój 318, II piętro

tel.  71 320 34 67

lp.ude.rwp[ta]tabazs.fotzsyzrk :liam-e

Konsultacje:

do 27 XI:

czwartek  – 8:00 ÷ 11:00

piątek   –  11:30 ÷ 12:30

piątek   –  14:15 ÷ 16:15

od 30 XI:

czwartek  – 8:00 ÷ 11:00

piątek   –  11:30 ÷ 14:30


Notka biograficzna:

W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Jeden z semestrów studiów magisterskich zrealizował w Niemczech na Fachhochschule Darmstadt. Bezpośrednio po studiach magisterskich podjął stacjonarne studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej które ukończył z wyróżnieniem w roku 2003 (promotor prof. T. Orłowska-Kowalska). W roku 2002 odbył semestralny staż naukowy w Cork Institute of Technology w Irlandii. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Elektrotechnika w specjalności Automatyka Napędu Elektrycznego uzyskał w roku 2008. Od 2010 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W kadencji 2008-2012 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu ds dydaktyki i współpracy międzynarodowej. W czasie swojej pracy zrealizował staże naukowo-dydaktyczne w następujących ośrodkach: Cork Institute of Technology, National University of Ireland w Galway i East London University. Obecnie współpracuje z: East London University (sterowanie FDC, sterowanie odporne), Cork Institute of Technology (zaawansowane metody sterowania), Trapeznikov Institute of Control Science z Rosyjskiej Akademi Nauk (sterowanie ślizgowe) i University of Zagreb (zaawansowane metody sterowania).

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Zagadnienia modelowania i sterowania ze szczególnym uwzględnieniem logiki rozmytej
 • Nowoczesny metody sterownia napędami elektrycznymi
 • Metody tłumienia drgań
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Wybrane zagadnienia pracy, sterownia i monitorowania oczyszczalni ścieków

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 5 Nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej

 

Dydaktyka:

 • Sterowanie rozmyte,
 • Podstawy techniki mikroprocesorowej,
 • Komputerowo wspomaganie projektowania układów regulacji,
 • Dynamics and Control of AC DC Drives
 • Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu i diagnostyce

 

Pełnione funkcje:

Kierownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Członkostwo organizacji naukowo-technicznych:

SEP

Kształcenie kadry:

 • Promotor i opiekun prac doktorskich:  mgr inż. Piotra J. Serkiesa, mgr inż. Sebastiana Knychasa, mgr inż Thana Tran-Vana, mgr inż Krzysztofa Dróżdźa i mgr inż Piotra Derugo.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Lisa pt.Bezczujnikowe bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego w równoległej realizacji stałoprzecinkowej, Politechnika Wrocławska 2009;
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Janiszewskiego pt. Wykorzystanie teorii filtru Kalmana przy sterowaniu silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, Politechnika Poznańska, 2010;
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Wierzbickiego pt. Diagnostyka silników indukcyjnych z wykorzystaniem estymatorów stanu i parametrów, Politechnika Wrocławska 2011;
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Jarka pt. Sterowanie wymuszające dynamikę maszyny asynchronicznej dwustronnie zasilanej, Politechnika Śląska, 2012;
 • Recenzja redakcyjna rozprawy habilitacyjnej dr inż. Marcina Morawca pt. Bezczujnikowe sterowanie maszynami elektrycznymi zasilanymi przekształtnikowo, Politechnika Gdańska, 2012;

 

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty