Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Krzysztof Podlejski
 
Zdjęcie

Konsultacje:

tyg. 1÷7:   poniedz. – 10:00 ÷ 11:00

środa   –   10:00 ÷ 12:00

tyg. 1÷7:   czwartek – 10:00 ÷ 11:00

tyg. 8÷15: czwartek – 13:00 ÷ 15:00

czwartek – 17:00 ÷ 18:00


Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w zakresie metrologii elektrycznej.

Studia doktoranckie: 1978 - 1982

Temat rozprawy doktorskiej: Wybrane zagadnienie wizualizacji informacji pomiarowej zapomocą ciekłokrystalicznych urzadzeń odczytowych.   Promotor: doc.. dr hab. inż. Grzegorz Hiller

Zatrudnienie w Politechnice Wrocławskiej:

01.02.1985 - aduinkt w Instytucie Metrologii Elektrycznej na Wydziale Elektroniki i PPT.

01.10.1998 - adiunkt w  Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym

01.07.2011 - docent w IMNiPE

Obszar zainteresowań naukowych:

Przyrządy i systemy pomiarowe 

Zakres działalności:

  • Opracowanie nowych konstrukcji
  • Wirtualne systemy pomiarowe 
  • Dydaktyka metrologii

 

Rodzaj pracy:

dydaktyczny, naukowo badawczy i projektowy 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej

Nagrody Dziekana

Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej

Medal Stulecia Politechniki wrocławskiej

Brązowy Krzyż Zasługi

Dydaktyka:

  • Metrologia i Miernictwo Elektryczne,
  • Podstawy Elektroniki,
  • Inteligentne przetworniki pomiarowe,
  • Pomiarowe sieci przemysłowe

 

Pełnione funkcje:

Kierownik Laboratorium Cyfrowych Systemów Pomiarowych

Członkostwo organizacji naukowo-technicznych:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - koło nr 70

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty