Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Krzysztof Makowski
 
Zdjęcie

Kontakt:

budynek A10, pokój 408, III piętro

tel.  71 320 33 16

lp.ude.rwp[ta]ikswokam.fotzsyzrk :liam-e

Konsultacje:

poniedziałek – 13:00 ÷ 15:00

wtorek   –   11:00 ÷ 13:00


Notka biograficzna:

Uzyskał tytuł mgr inż. w 1976, dr inż. w 1980, dr hab. inż. w 2002, od 2009 jest profesorem nadzwyczajnym PWr na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych.

Jego doświadczenie badawcze obejmuje staże naukowe w School of Electrical Engineering, University of Bath, UK (1983/84) oraz w Department of Electrical and Computer Engineering, University of Arizona, USA (1987). W ostatnich 20 latach prowadził badania naukowe w zakresie polowo-obwodowego modelowania i optymalizacji jednofazowych maszyn indukcyjnych (silników i generatorów) pod kątem wykorzystania w przemyśle i w systemach energetyki odnawialnej. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 80 autorskich i współautorskich prac naukowych, w tym monografię, 40 artykułów opublikowanych w czasopismach o randze międzynarodowej: Electrical Engineering, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Archives of Electrical Engineering, COMPEL oraz referaty opublikowane w materiałach międzynarodowych konferencji: ISEF, EPNC, EMF, ICEM, ISTET, SME. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu podstaw elektrotechniki, maszyn elektrycznych i grafiki inżynierskiej na Wydziale Elektrycznym i Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Od kilku lat pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Oddziału Wrocławskiego PTETiS.

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Obwodowo-polowe modelowanie maszyn elektrycznych
 • Symulacje i pomiary charakterystyk maszyn indukcyjnych
 • Optymalizacja konstrukcji jednofazowych silników indukcyjnych
 • Modelowanie jednofazowych samowzbudnych generatorów indukcyjnych
 • Numeryczne modelowanie pola elektromagnetycznego w ME
Tematyka oferowanych prac doktorskich:
 • Modelowanie obwodowo-polowe silników indukcyjnych małej mocy oraz optymalizacja konstrukcji ze względu na moment obrotowy i zużycie energii.
 • Modelowanie i symulacja pracy samowzbudnych generatorów indukcyjnych małej mocy napędzanych turbiną wiatrową.

 

Dydaktyka:

 • Podstawy elektrotechniki
 • Maszyny elektryczne
 • Modelowanie maszyn elektrycznych
 • Grafika inżynierska z systemem AutoCAD

 

Kształcenie kadry:

Doktoranci: mgr inż. Marcin J. Wilk, mgr inż. Aleksander Leicht

Członkostwo organizacji naukowo-technicznych:

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), Oddział Wrocławski, V-ce Przewodniczący

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty