Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Ignacy Dudzikowski
 
Zdjęcie

Kontakt:

e-mail: ignacy.dudzikowski@pwr.edu.pl

Konsultacje:

czwartek – 13:00 ÷ 14:00


Notka biograficzna:

prof. nadzw. PWr - 1997 - 2012

Habilitacja: Silniki komutatorowe o magnesach trwałych, Wydział Elektryczny PWr, Wrocław 1993

Doktorat: Dwubiegowe silniki komutatorowe o magnesach trwałych, Instytut Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1975; Promotor - Doc. dr inż. Władysław Karwacki

Dyplom mgr inż. elektryka: Poprawa parametrów ruchowych silnika indukcyjnego z litym wirnikiem, Wydział Elektryczny, Specjalność Maszyny Elektryczne , Wrocław 1967: Promotor – Doc. Dr inż. Kazimierz Radwan

Obszar zainteresowań naukowych:

Estymacja zmiennych stanu silników indukcyjnych za pomocą obserwatorów i sieci

Maszyny o magnesach trwałych (komutatorowe i bezszczotkowe - BLDC)

- analiza i badanie zjawisk elektromagnetycznych,

- metody obliczeń elektromagnetycznych,

- komputerowo wspomagane projektowanie nowych konstrukcji,

- współpraca maszyn magnetoelektrycznych z przekształtnikami energoelektronicznymi,

- badania laboratoryjne.

Zrealizowane ważniejsze prace badawcze:

1. „Analiza pracy bezszczotkowego silnika prądu stałego przy zmiennym obciążeniu na przykładzie rozrusznika samochodowego”. Projekt promotorski MNiSW (2007-2009) - kierownik projektu. Doktorant - Marek Ciurys.

2. „Analiza dynamicznych i ustalonych stanów pracy silników komutatorowych o magnesach trwałych”. Projekt promotorski MNiSW (2006-2008) - kierownik projektu. Doktorant – Dariusz Gierak

3. „Fractional horse power permanent magnet commutator machines”. Projekt  zlecony przez Centrum Badawcze  Firmy Bosch w Stuttgarcie: (2005 – 2008). Kierownik projektu.

4. „Opracowanie i badanie zespołów napędowych do pralek automatycznych z silnikami o magnesach trwałych”. Projekt celowy realizowany wspólnie z przedsiębiorstwem ,,ASPA” we Wrocławiu (1995-1996). Kierownik projektu.

5. „Opracowanie i uruchomienie produkcji zespołów napędowych do sprzętu powszechnego użytku z silnikami o magnesach trwałych”. Projekt celowy realizowany wspólnie z przedsiębiorstwem ,,ASPA” we Wrocławiu (1993-1994). Kierownik projektu.

6. „Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn prądu stałego o magnesach trwałych” – Projekt Badawczy własny KBN (1992-1994). Kierownik projektu.

7. „Metoda obliczania komutatorowych maszyn prądu stałego o magnesach trwałych i wirnikach cylindrycznych”. Temat był realizowany (w latach 1986 - 1990) w ramach Centralnego Programu Badawczo – Rozwojowego „Maszyny, urządzenia i kable elektryczne oraz chemiczne źródła prądu”. Program wydzielony: „Badania podstawowe w elektrotechnice”. Placówką koordynującą był Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MHiPM i PAN w Instytucie Elektrotechniki. Kierownik projektu.

8. „Badanie wpływu oddziaływania twornika i struktury obwodu magnetycznego na rozkład pola w szczelinie i dopuszczalną przeciążalność maszyn prądu stałego wzbudzanych magnesami trwałymi - Wybrane badania podstawowe w dziedzinie elektrotechniki”. Badania te były (1981 – 1985) finansowane przez Polską Akademię Nauk i Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego a koordynatorem był Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki. Kierownik projektu.

Dydaktyka:

Realizowane zajęcia dydaktyczne:

Maszyny elektryczne (wykład) – kierunek ETK,

Maszyny elektryczne (wykład) – kierunek AiR,

Seminarium dyplomowe - kierunek ETK,

Maszyny elektryczne - zagadnienia wybrane – kierunek ETK,

Maszyny elektryczne dla automatyki przemysłowej – kierunek AiR,

 

Prace dyplomowe magisterskie (dotychczas ponad 110 prac).

Członkostwo organizacji naukowo-technicznych:

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Funkcje pełnione aktualnie:

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką,

Członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego,

Przewodniczący Komisji Rady Wydziału Elektrycznego ds. Finansów,

Przewodniczący Komisji Rady Wydziału Elektrycznego ds. Egzaminów Dyplomowych,

Członek Sekcji Maszyn i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,

Członek Komitetu Naukowego Konferencji:

- Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych,

- Konferencja Naukowa Studentów (Politechnika Wrocławska)

Członek Kolegium Redakcyjnego Prac Naukowych Instytutu Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych,

Funkcje pełnione w przeszłości:

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką,

Członek Rady Programowej Wydziału Elektrycznego,

Przewodniczący Komisji Rady Wydziału Elektrycznego ds. Finansów,

Przewodniczący Komisji Rady Wydziału Elektrycznego ds. Egzaminów Dyplomowych,

Dyrektor Instytutu,

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Badań Naukowych,

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia Kadry Naukowej,

Członek Senatu Politechniki Wrocławskiej,

Przewodniczący Sekcji T10a Komitetu Badań Naukowych,

Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Dydaktyki,

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Hospitacyjnej,

Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich,

>Kierownik Zespołu Naukowo – Dydaktycznego,

Członek Komitetów Naukowych konferencji: SME, UEES, PPEE, ENiD, KNS

Redaktor Wydawnictw Naukowych Instytutu

Przewodniczący Instytutowej Komisji Oceniającej

Kierownik 6-cu projektów badawczych (KBN i MNiSW)

Nagrody i wyróżnienia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Złoty Krzyż Zasługi,

Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej,

Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa  Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

16 nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej

Kształcenie kadry:

Promotorstwo zakończonych przewodów doktorskich:

1. Marek Ciurys: Analiza pracy bezszczotkowego silnika prądu stałego przy zmiennym obciążeniu na przykładzie rozrusznika samochodowego. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów  Elektrycznych, Wrocław 2009,

2. Dariusz Gierak: Analiza dynamicznych i ustalonych stanów pracy silników komutatorowych o magnesach trwałych. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Wrocław 2008,

3. Stanisław Janiszewski: Polowo - obwodowa analiza komutatorowych silników magnetoelektrycznych. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Wrocław 2004,

4. Roman Kramarski: Analiza pracy silnika magnetoelektrycznego zasilanego z przekształtnika impulsowego. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Wrocław 2002

 

Recenzja habilitacji:

Wojciech Szeląg: Analiza stanów pracy i synteza silników magnetoelektrycznych - ujęcie polowe. Politechnika Poznańska, 1998

 

Recenzja monografii habilitacyjnej:

Cz. Kowalski: Monitorowanie i diagnostyka uszkodzeń silników indukcyjnych z wykorzystaniem sieci neuronowych. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej – 57, Seria: Monografie – 18, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005

 

Recenzje rozpraw  doktorskich:

1. Tomasz Błażejczyk: Sposób wpływania na stan energetyczny magnesu wzbudzającego maszyny elektrycznej przy użyciu układu magnetooptycznego. Instytut Elektrotechniki, Warszawa 2009

2. Adrian Młot: Konstrukcyjne metody ograniczania pulsacji momentu elektromagnetycznego w bezszczotkowym silniku prądu stałego z magnesami trwałymi. Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Opole 2007

3. Robert Smoleński:  Prądy łożyskowe i metody ich ograniczania w układach napędowych z przemiennikami częstotliwości PWM. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2003

 

Recenzje książek:

1. T. Glinka: Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002

2. T. Glinka, B. Kulesz: Laboratorium elektromechanicznych elementów wykonawczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004

3. T. Glinka: Mikromaszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995

 

Recenzje projektów badawczych KBN oraz MNiSW

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty