Elektrotechnika   –   Spis ćwiczeń  

wydział: Mechaniczny – kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn – semestr 3 – studia stacjonarne

Nr

Temat ćwiczenia

1

Pomiar mocy w trójfazowych układach prądu przemiennego

3

Poprawa współczynnika mocy - kompensacja mocy biernej

4

Badanie transformatora trójfazowego

6

Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego o wirniku klatkowym

9

Badanie silnika bocznikowego prądu stałego

10

Badanie silnika szeregowego prądu stałego

Zakres badań oraz podstawowe wiadomości teoretyczne i praktyczne opisane są w skryptach:

„Elektrotechnika dla nieelektryków. Ćwiczenia laboratoryjne. Zbiór zadań” - pod redakcją Piotra Zielińskiego

(Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000)   –   Skrypt do pobrania

dodatkowe materiały do ćwiczeń 4, 6, 9, 10   –   „Maszyny elektryczne. Ćwiczenia laboratoryjne.” - Ludwik Antal,

Tomasz Janta, Piotr Zieliński   (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001)   –   Skrypt do pobrania

UWAGA – na wydruku harmonogramu dla wybranej grupy będzie również powyższy spis ćwiczeń.Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19 13:31
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty