Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Andrzej Piotr Kałwak
 
Zdjęcie

Kontakt:

e-mail: andrzej.kalwak@pwr.edu.pl

Konsultacje:

sobota nieparz. – 12:00 ÷ 13:00

A5 – pok. 306


Notka biograficzna:

Absolwent Technikum Elektronicznego przy Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. W 1976r., po skończonych studiach na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej rozpoczął pracę w Instytucie Metrologii Elektrycznej PWr. W 1984r. obronił pracę doktorską . Od 1998r. pracuje w Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych PWr.

Obszar zainteresowań naukowych:

Działalność naukowa i inżynierska związana jest opracowaniem i konstrukcją aparatury i systemów pomiarowych pracujących w laboratoriach i przemyśle. Prowadził prace z zakresu wizualizacji wyników pomiarowych, stochastycznych metod pomiarowych oraz opracowania i projektowania izolowanych układów pozwalających określić warunki brzegowe niezbędne do przetwarzania sygnałów wymagających wykonania operacji całkowania.

Rodzaj pracy:

naukowo badawczy i projektowo konstrukcyjny.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej,

Nagrody Dziekana Wydziału Elektroniki i Dyrektora Instytutu Metrologii Elektrycznej,

Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej,

Dydaktyka:

Wykłady i laboratoria z: Podstawy Elektroniki, Miernictwo Elektryczne, Pomiary Przemysłowe, Pomiary Wielkości Nieelektrycznych …, na Wydziale Elektrycznym PWr. oraz Układy Elektroniczne na kierunku Mechatronika.

Był opiekunem kilkudziesięciu magisterskich i inżynierskich prac dyplomowych.

Członkostwo organizacji naukowo-technicznych:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - koło nr 70

Rzeczoznawca SEP w zakresie: „elektroniczny sprzęt profesjonalny”

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty