Prowadzący

dr hab inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni,

dr hab inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. uczelni, 

mgr inż. Szymon Bednarz

mgr inż. Michał Adamczyk

 

Napędy Elektryczne

Kod przedmiotu: IBR041028

   

TREŚCI PROGRAMOWE

 

Zajęcia 1 - 4 odbywają się w laboratorium 202 A-10

 

Lab. 1. Wprowadzenie - ogólne zapoznanie się ze stanowiskami laboratoryjnymi; omówienie zasad wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych przyrządami analogowymi i cyfrowymi; szkolenie BHP.

 

Lab. 2. Kształtowanie charakterystyk silnika obcowzbudnego prądu stałego w różnych stanach pracy.

 

Lab. 3. Badanie układu napędowego z silnikiem obcowzbudnym zasilanym z nawrotnego prostownika sterowanego.

 

Lab. 4. Badanie układów rozruchowych silników indukcyjnych klatkowych i pierścieniowych. (Instrukcja 1, Instrukcja 2)

 

 

Zajęcia 5 - 15 odbywają się w laboratorium 107 A-5

 

Lab. 5. Badanie układu napędowego z silnikiem indukcyjnym i falownikiem napięcia - sterowanie skalarne

 

Lab. 6. Wykorzystanie pakietu Matlab Simulink do modelowania złożonych układów napędowych.

 

Lab. 7. Regulatory liniowe - układy anty wind-up.

 

Lab. 8. Synteza sterowania obiektem dynamicznym 2-go rzędu przy wykorzystaniu kryterium modułu i symetrii.

 

Lab. 9. Sterowanie przekształtnikiem częstotliwości metodą PWM.

 

Lab. 10. Sterowanie silnikiem prądu stałego w strukturze kaskadowej. Stosowanie różnych metod doboru parametrów regulatorów.

 

Lab. 11. Sterowanie silnikiem prądu stałego z połączeniem elastycznym.

 

Lab. 12. Sterowanie polowo-zorientowane silnikiem indukcyjnym - DFOC

 

Lab. 13. Bezpośrednie sterowanie momentem elektromagnetycznym silnika indukcyjnego - DTC

 

Lab. 14. Napędy z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi - PMSM.

 

Lab. 15. Zaliczenie

 


LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

 

LITERATURA PODSTAWOWA

 

Napęd elektryczny, praca zbiorowa pod red. Z. Grunwalda, WNT, 1987
Napęd elektryczny – laboratorium, praca zbiorowa pod red. T. Orlowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wyd. P.Wr., 2000
Kaźmierkowski M.P., Tunia H., Automatyka napędu przekształtnikowego. PWN, 1987

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Koczara W., Wprowadzenie do napędu elektrycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012
Zawirski K. Automatyka napędu elektrycznego. PP
Orlowska-Kowalska T., Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi. Oficyna Wydawnicza P.Wr.,
Wrocław, 2003

 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty