Menu
 
 
 
Strona główna | ENPP 2019
 

IV   KONFERENCJA  NAUKOWO–TECHNICZNA

Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle

Termin:  12÷14.06.2019 r.      Miejsce:  Trzebieszowice k. Lądka Zdroju  –  Hotel  Zamek na Skale

Konferencja organizowana jest przez

Katedrę Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej

we współpracy z:

Instytutem Systemów Napędowych i Robotyki Politechniki Opolskiej

Oddziałem Opolskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich

DANFOSS Poland

JADAN Automatyka

pod patronatem:

Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS)

INOVA Centrum Innowacji Technicznych – Grupa KGHM

Cykl Konferencji ENPP zainicjowany został w 2016 roku w odpowiedzi na obecne potrzeby rynku i zmiany gospodarcze zachodzące w naszym kraju. Zaproponowana przez nas formuła konferencji pozwala nie tylko na zapoznanie się z najnowszymi pracami w obszarze projektowania, eksploatacji i diagnostyki napędów elektrycznych, ale stanowi również doskonałą platformę umożliwiającą wymianę doświadczeń na linii uczelnia – przemysł – firma wykonawcza.

Konferencja ENPP to spotkanie specjalistów i praktyków z ośrodków naukowych i przemysłowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką napędów elektrycznych, którego głównym celem jest sprowokowanie do podjęcia dialogu i dyskusji pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu, a w rezultacie - zdefiniowanie konkretnych oczekiwań i potrzeb ze strony przemysłu, które następnie stanowić będą podstawę rozwoju nowych kierunków badań dla wyższych uczelni. W tym celu cała Konferencja zostanie podzielona na pięć sesji plenarnych.

W tegorocznej edycji Konferencji, w zakresie poszczególnych sesji plenarnych kontynuowane będą zagadnienia omawiane w roku ubiegłym, obejmujące:

  1. Problemy eksploatacji, energooszczędności i bezpieczeństwa w napędach z przemiennikami częstotliwości
  2. Zagadnienia projektowania i doboru urządzeń w systemie: transformator – przekształtnik – silnik – odbiornik
  3. Problemy współpracy przemienników częstotliwości z nowoczesnymi silnikami energooszczędnymi i odnawialnymi źródłami energii – OZE

  4. Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę napędów elektrycznych
  5. Monitorowanie i diagnostykę napędów elektrycznych z przemiennikami częstotliwości

Ponadto tematyka konferencji zostanie rozszerzona o zagadnienia związane z elektromobilnością, magazynami energii elektrycznej i hybrydyzacją napędów.

W drugim dniu Konferencji zaplanowano również sesję posterową oraz trzy równoległe panele dyskusyjne. Podczas sesji posterowej młodzi pracownicy naukowi Uczelni wygłoszą krótkie referaty, w których przedstawią własne, nowatorskie rozwiązania techniczne, a przedstawiciele firm prezentujących się na stanowiskach wystawienniczych - przedstawią swoją ofertę handlową z zakresu układów napędowych i ich diagnostyki.

W ramach każdego z paneli dyskusyjnych poruszone zostaną następujące zagadnienia: elektromobilność i magazyny energii, hybrydyzacja napędów i diagnostyka maszyn oraz wymagania dotyczące EMC elektrycznych układów napędowych. Nad przebiegiem toczących się dyskusji będą czuwali ich moderatorzy. Każdy z uczestników Konferencji zdecyduje, który z zaproponowanych paneli jest dla niego najbardziej interesujący, aby następnie uczestniczyć w wybranym przez siebie spotkaniu.Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-05 12:37
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty