Napęd Elektryczny
(W-16, IOZE, ELU023203)

 

Wydział: TECHNICZNO - PRZYRODNICZY,   Kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii,   s. 202, budynek A-5


Tematy ćwiczeń

 Nr

Temat ćwiczenia 

 Materiały

 W

 Zajęcia wprowadzające i szkolenie BHP

BHP

KRK 

 1

 Kształtowanie charakterystyk i sterowanie silnika obcowzbudnego prądu stałego w różnych stanach pracy

 [1] ćw. nr 1

 2

 Badanie układu napędowego z silnikiem szeregowym prądu stałego w różnych stanach pracy

 [1] ćw. nr 2

 3

  Badanie układu z silnikiem obcowzbudnym zasilanym z nawrotnego prostownika sterowanego

 [1] ćw. nr 5

 4

 Badanie układu napędowego silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia

 [1] ćw. nr 13

 5

 Badanie układów rozruchowych silników indukcyjnych klatkowych

 [1] ćw. nr 7

 6

 Badanie układów hamowania elektrycznego silników indukcyjnych

 [1] ćw. nr 9

 Z

 Zajęcia zaliczeniowe

 

 

Literatura: 

 

Harmonogram wykonywania ćwiczeń

 

 Nr grupy  Numer zajęć laboratoryjnych
 I II  III  IV  VI  VII  VIII 
II

 

Poza znajomością instrukcji laboratoryjnych obowiązuje przygotowanie teoretyczne na podstawie wykładów i literatury.  

 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty