Menu
 
 
 
Strona główna | ENPP 2018
 

III   KONFERENCJA  NAUKOWO–TECHNICZNA

Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle

Termin:  14÷16.06.2018 r.      Miejsce:  Trzebieszowice k. Lądka Zdroju  –  Hotel  Zamek na Skale

Konferencja organizowana jest przez

Katedrę Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej

we współpracy z:

Instytutem Systemów Napędowych i Robotyki Politechniki Opolskiej

Oddziałem Opolskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich

DANFOSS Poland

JADAN Automatyka

pod patronatem:

Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS)

INOVA Centrum Innowacji Technicznych – Grupa KGHM

Cykl Konferencji ENPP zainicjowany został w 2016 roku w odpowiedzi na obecne potrzeby rynku i zmiany gospodarcze zachodzące w naszym kraju. Zaproponowana przez nas formuła konferencji pozwala nie tylko na zapoznanie się z najnowszymi pracami w obszarze projektowania, eksploatacji i diagnostyki napędów elektrycznych, ale przede wszystkim stanowi doskonałą platformę umożliwiającą wymianę doświadczeń na linii uczelnia – przemysł – firma wykonawcza.

Konferencja ENPP to spotkanie specjalistów i praktyków z ośrodków naukowych i przemysłowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką napędów elektrycznych, którego głównym celem jest sprowokowanie do podjęcia dialogu i dyskusji pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu, a w rezultacie - zdefiniowanie konkretnych oczekiwań i potrzeb ze strony przemysłu, które następnie stanowić będą podstawę rozwoju nowych kierunków badań dla wyższych uczelni. W tym celu cała Konferencja zostanie podzielona na pięć sesji plenarnych.

W tegorocznej edycji Konferencji w zakresie poszczególnych sesji omawiane będą zagadnienia obejmujące:

  1. Problemy eksploatacji, energooszczędności i bezpieczeństwa w napędach z przemiennikami częstotliwości
  2. Zagadnienia projektowania i doboru urządzeń w systemie: transformator – przekształtnik – silnik – odbiornik
  3. Problemy współpracy przemienników częstotliwości z nowoczesnymi silnikami energooszczędnymi i odnawialnymi źródłami energii – OZE
  4. Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę napędów elektrycznych
  5. Monitorowanie i diagnostyka napędów elektrycznych z przemiennikami częstotliwości

W drugim dniu Konferencji zaplanowano również sesję posterową oraz trzy równoległe panele dyskusyjne. Podczas sesji posterowej młodzi pracownicy naukowi Uczelni wygłoszą krótkie referaty, w których przedstawią własne, nowatorskie rozwiązania techniczne, a przedstawiciele firm prezentujących się na stanowiskach wystawienniczych - przedstawią swoją ofertę handlową z zakresu układów napędowych i ich diagnostyki.

W ramach każdego z paneli dyskusyjnych poruszony zostanie inny problem z zakresu projektowania, eksploatacji bądź diagnostyki napędów elektrycznych, a nad przebiegiem toczących się dyskusji będą czuwali ich moderatorzy. Każdy z uczestników Konferencji będzie mógł uprzednio zdecydować, który z zaproponowanych paneli jest dla niego najbardziej interesujący i uczestniczyć w wybranym przez siebie spotkaniu.Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-07 09:59
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty