NAPĘD   ELEKTRYCZNY

Kody kursu:  ARR033205W,  ELR033203W,  ELR043261W

Prowadzący:  

 1. Zagadnienia Podstawowe
  1. Definicja układu napędowego, elementy składowe
   Podstawowe pojęcia i zależności w napędzie elektrycznym    
  2. Obszary pracy układu napędowego
  3. Charakterystyki mechaniczne silników elektrycznych
  4. Charakterystyki mechaniczne maszyn roboczych
  5. Stany pracy napędu; równowaga statyczna
  6. Równanie ruchu układu napędowego
   Równanie ruchu układu napędowego    
  7. Połączenie silnika z maszyną roboczą; zastępczy moment oporowy i moment bezwładności na wale silnika
   Zagadnienia szczegółowe związane z równaniem ruchu  
  8. Wpływ rodzaju połączenia silnika z maszyną roboczą na postać równania ruchu układu napędowego
   Połączenie silnika z maszyna robocza    
  9. Dobór mocy znamionowej silnika według kryterium dopuszczalnego nagrzewania się
   Dobór mocy znamionowej silnika    
 2. Układy napędowe prądu stałego
  1. Model matematyczny silnika obcowzbudnego prądu stałego (SPS)
  2. Schemat blokowy SPS
  3. Metody rozruchu i hamowania SPS
  4. Metody regulacji prędkości SPS; regulacja dwustrefowa
  5. Silnik szeregowy - rozruch, hamowanie, regulacja prędkości
  6. Charakterystyka SPS zasilanego ze wzmacniacza mocy
  7. Możliwości kształtowania charakterystyk SPS w układach ze sprzężeniami zwrotnymi
  8. Regulacja prędkości SPS w układzie zamkniętym z szeregowym połączeniem regulatorów; schemat blokowy, zasada działania, charakterystyka właściwości statycznych układu regulacji prędkości
  9. Układy tyrystorowe 1-no i 2-wu kierunkowe
 3. Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi
  1. Silnik indukcyjny - model matematyczny, podstawowe zależności, charakterystyki mechaniczne
  2. Metody rozruchu silników indukcyjnych klatkowych; rodzaje, schematy ideowe, charakterystyki
  3. Metody rozruchu silników indukcyjnych pierścieniowych; rodzaje, schematy ideowe, charakterystyki (układy rezystorowe, dławikowe i tyrystorowe -modulator rezystancji)
  4. Metody hamowania silników indukcyjnych
  5. Metody regulacji prędkości silników klatkowych; rodzaje, charakterystyki mechaniczne
  6. Istota zasady regulacji częstotliwościowej prędkości silnika indukcyjnego; podstawowe zależności, charakterystyki, układ regulacji otwartej i zamkniętej
  7. Układy kaskadowe regulacji prędkości silników pierścieniowych; kaskada na stały moment i na stałą moc
   Układy kaskadowe silnika indukcyjnego pierścieniowego na stałą moc i na stały moment    
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty