Strona główna | Laboratoria Zespołu Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej | Laboratorium Napędu Elektrycznego | Elektromechaniczne Systemy Napędowe
(W-5, ETK, ELR053209)
 

 

Wydział: ELEKTRYCZNY,   Kierunek: Elektrotechnika,   s. 202, budynek A-5


Tematy ćwiczeń

Nr Temat ćwiczenia Materiały
W Zajęcia wprowadzające i szkolenie BHP   BHP  
  KRK  
1 Badanie układu elektromechanicznego z silnikiem szeregowym prądu stałego w stanach pracy silnikowej i hamowania elektrycznego [1] ćw. nr 2
2 Badanie stanów rozdziału obciążeń w układzie elektromechanicznym wału mechanicznego z silnikami prądu stałego  [1] ćw. nr 3
3 Badanie układu sterowania prędkości i przetwarzania energii elektromechanicznej w układzie kaskadowym na stałą moc [1] ćw. nr 14
4 Badanie stanów awaryjnych i niesymetrycznych w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi [1] ćw. nr 10
5 Badanie silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przy sterowaniu impulsowym [P]
6 Badanie autonomicznego generatora indukcyjnego   [G]  
Z Zajęcia zaliczeniowe

Literatura: 

 

Harmonogram wykonywania ćwiczeń

Nr grupy Numer zajęć laboratoryjnych
I II III IV V VI VII VIII
I W 1 2 3 4 5 6 Z
II W 2 1 4 3 6 5 Z

 

Poza znajomością instrukcji laboratoryjnych obowiązuje przygotowanie teoretyczne na podstawie wykładów i literatury.  

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty