Strona główna | Laboratoria Zespołu Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej | Laboratorium Napędu Elektrycznego | Elektrotechnika i Elektronika
(W-10, Transport, TRR041001)
 

 

Wydział: MECHANICZNY,   Kierunek: Transport,   s. 202, budynek A-5


Tematy ćwiczeń

 Nr

Temat ćwiczenia 

 Materiały

 W

Wprowadzenie - Zapoznanie z BHP, regulaminem, programem ćwiczeń, obsługą stanowisk laboratoryjnych, omówienie zasad wykonywania sprawozdań

BHP

KRK 

 1

 Pomiar mocy w trójfazowych układach prądu przemiennego 

 [2] ćw. nr 1

 2

 Badania układów sterowania stycznikowo-przekaźnikowych

 [A]

 3

  Badanie transformatora trójfazowego

 [2] ćw. nr 4

 4

 Poprawa współczynnika mocy - kompensacja mocy biernej

[2] ćw. nr 3

 5

 Badanie silnika obcowzbudnego prądu stałego

[1] ćw. nr 1

 6

 Układ napędowy z silnikiem indukcyjnym i falownikiem napięcia

[1] ćw. nr 13

[2] ćw. nr 7 

 

Literatura: 

 

Harmonogram wykonywania ćwiczeń

 

Nr grupy Numer zajęć laboratoryjnych
I II III IV V VI VII
W 1 2 3 4 5 6
II W 1 3 4 5 6 2
III W 1 4 5 6 2 3
IV W 1 5 6 2 3 4

 

UWAGA

Ćwiczenia laboratoryjne z części I „Elektrotechnika” trwają od 1-7 tygodnia i odbywają się w sali nr 202 bud. A-5


Ćwiczenia laboratoryjne z części II „Elektronika” trwają od 8-14 tygodnia i odbywają się w sali nr 211 bud. A-5


Tydzień 15 przeznaczony jest na zajęcia odróbkowe i wystawienie ocen. 

 

 

Poza znajomością instrukcji laboratoryjnych obowiązuje przygotowanie teoretyczne na podstawie wykładów i literatury.  

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty