Strona główna | Laboratoria Zespołu Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej | Laboratorium Napędu Elektrycznego | Maszyny i Urządzenia Elektryczne
(W-9, niestacjon., ENN0405)
 

 

Wydział: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY,   Kierunek: Energetyka,   s. 202, budynek A-5


Tematy ćwiczeń

 Nr

Temat ćwiczenia 

 Materiały

 W

 Zapoznanie z BHP, regulaminem, programem ćwiczeń, obsługą stanowisk laboratoryjnych, omówienie zasad wykonywania sprawozdań

BHP

KRK 

 1

 Poprawa współczynnika mocy – kompensacja mocy biernej

[2] ćw. nr  3

 2

 Badanie rozruchu silników klatkowych

[1] ćw. nr 7

 3

 Badanie silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości

 [1] ćw. nr 13

 

Literatura: 

 

Harmonogram wykonywania ćwiczeń

 

 Nr grupy 

Numer zajęć laboratoryjnych

 I

II 

III 

IV 

1

2

3

II

3

1

2

 

Poza znajomością instrukcji laboratoryjnych obowiązuje przygotowanie teoretyczne na podstawie wykładów i literatury. 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty