Wydział: MECHANICZNY,   Kierunek: Automatyka i Robotyka,   s. 202, budynek A-5


Tematy ćwiczeń

 Nr

Temat ćwiczenia 

 Materiały

 W

Wprowadzenie - ogólne zapoznanie się ze stanowiskami laboratoryjnymi; omówienie zasad wykonywania pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych przyrządami analogowymi i cyfrowymi; szkolenie BHP

BHP

KRK 

 1

 Kształtowanie charakterystyk silnika obcowzbudnego prądu stałego w różnych stanach pracy 

 [1] ćw. nr 1

 2

 Badanie układu napędowego z silnikiem obcowzbudnym zasilanym z nawrotnego prostownika sterowanego

 [1] ćw. nr 5

 3

  Badanie układów rozruchowych silników indukcyjnych klatkowych i pierścieniowych

 [1] ćw. nr 7

 [1] ćw. nr 8

 4

 Badanie układu napędowego z silnikiem indukcyjnym i falownikiem napięcia - sterowanie skalarne

[2] ćw. nr 7 

[1] ćw. nr 13

 5

 Układ napędowy z silnikiem prądu stałego sterowanym impulsowo

[A]

 6

 Układ napędowy z silnikiem BLDC

[B]

 Z

 Zajęcia zaliczeniowe

 

 

Literatura: 

  • [1] "Napęd elektryczny. Ćwiczenia Laboratoryjne", Skrypt pod redakcją Teresy Orłowskiej-Kowalskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002 
  • [2] "Elektrotechnika dla nieelektryków. Ćwiczenia laboratoryjne. Zbiór zadań", Skrypt pod redakcją Piotra Zielińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000
  • [A] Instrukcja dodatkowa dostępna w laboratorium
  • [B] Instrukcja dodatkowa dostępna w laboratorium
  • Zestawienie danych znamionowych i parametrów maszyn elektrycznych w laboratorium Napędu Elektrycznego 

 

Harmonogram wykonywania ćwiczeń

 

 Nr grupy  Numer zajęć laboratoryjnych
 I II  III  IV  VI  VII  VIII 
II
III W 3 4 5 6 1 2 Z
IV W 4 5 6 1 2 3 Z

 

Poza znajomością instrukcji laboratoryjnych obowiązuje przygotowanie teoretyczne na podstawie wykładów i literatury.  

 

Harmonogram wykonywania ćwiczeń w grupach, w których występuje kolizja ćwiczeń z kursem Napęd Elektryczny 2 

 

 Nr grupy  Numer zajęć laboratoryjnych
 I II  III  IV  VI  VII  VIII 
I W 2 4 6 5 3 1 Z
II W 4 2 5 6 1 3 Z
 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty