Menu
 
 
 
Strona główna | ENPP 2016 | Program Konferencji
 

PROGRAM  I  KONFERENCJI

Środa, 15.06.2016

16:00 – 18:00

Przyjazd i zakwaterowanie Gości

19:00

Uroczyste otwarcie I Konferencji ENPP

prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska

prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

+ Goście Honorowi

Powitanie i przedstawienie uczestników konferencji

20:00

Uroczysta kolacja z okazji XX-lecia JADAN Automatyka Sp. z o.o.

Program artystyczny, pokaz sztucznych ogni

Czwartek, 16.06.2016

  8:00 –   9:30

Śniadanie

10:00 – 18:00

Prezentacja oferty VLT® i VACON w mobilnym stanowisku wystawienniczym

I Sesja Plenarna

„Problemy eksploatacji przekształtnikowych napędów elektrycznych w przemyśle”

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska

  9:30 – 10:00

Teresa Orłowska-Kowalska, Mateusz Dybkowski

Politechnika Wrocławska

„Przemysłowe układy napędowe. Stan obecny i tendencje rozwojowe.”

10:00 – 10:30

Krzysztof Przybylski

KWB Konin

„Aspekty techniczno-ekonomiczne modernizacji napędów maszyn górniczych na podstawie rozwiązań w PAK KWB Adamów S.A. i PAK KWB Konin S.A.”

10:30 – 11:00

Krzysztof Kania

Danfoss Poland Sp. z o.o.

„Przykłady aplikacji przemysłowych z zastosowaniem przemienników częstotliwości”

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

II Sesja Plenarna

„Problemy energooszczędności w napędach z przemiennikami częstotliwości”

Przewodniczący: mgr inż. Ryszard Biernacki

11:30 – 12:00

Ryszard Beniak, Krzysztof Rogowski

Politechnika Opolska

„Metoda redukcji liczby przełączeń tranzystorów w napędzie z falownikiem wielopoziomowym”

12:00 – 12:30

Henryk Kuc

KGHM Zakład Hydrotechniczny

„Analiza ekonomiczna stosowania przemienników częstotliwości do napędów silników pomp”

12:30 – 13:00

Krzysztof Kostur

ZPAS S.A.

„Aktywny system termodynamicznego chłodzenia szaf teleinformatycznych. Inteligentny system chłodzenia dla energetyki sieciowej (power pack)”

13:00 – 13:30

Michał Lewenko

KGHM Zakłady Górnicze „Rudna”

„Analiza porównawcza napędów maszyn wyciągowych pod względem energooszczędności i wpływu na sieć zasilającą w KGHM Polska Miedż S.A. - napęd z przemiennikiem częstotliwości kontra napęd z przekształtnikami w obwodzie oporów wirnikowych”

13:30 – 14:30

Przerwa obiadowa

III Sesja Plenarna

„Współpraca przemienników częstotliwości z nowoczesnymi silnikami energooszczędnymi - Dyrektywa Ecodesign”

Przewodniczący: dr hab. inż. Jan Zawilak, prof. PWr

14:30 – 15:00

Jerzy Hickiewicz

Oddział Opolski SEP

„Prof. Roman Dzieślewski i Prof. Stanisław Fryze, dwie różne osobowości”

15:00 – 15:30

Tomasz Zawilak, Jan Zawilak

Politechnika Wrocławska

„Energooszczędne silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim”

15:30 – 16:00

Andrzej Wnuk

Danfoss Poland Sp. z o.o.

„Współpraca przemienników częstotliwości z nowoczesnymi silnikami energooszczędnymi - dyrektywa Ecodesign”

16:00 – 17:30

Sesja posterowa

18:00 – 19:00

Program artystyczny

19:30

Kolacja grillowa

Degustacja piwa, Video Mapping 3D o historii piwa

Piątek, 17.06.2016

  8:00 –   9:30

Śniadanie

IV Sesja Plenarna

„Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę napędów elektrycznych”

Przewodniczący: dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. PO

  9:30 – 10:00

Ryszard Beniak, Arkadiusz Bardecki

Politechnika Opolska

„Możliwości określania oddziaływania napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą i zakłóceń występujących w sieci na właściwości ruchowe napędów”

10:00 – 10:30

Grzegorz Kosobudzki – Politechnika Wrocławska

Damian Paluch – KGHM Huta Miedzi „Legnica”

„Jakość energii elektrycznej w sieciach zakładów przemysłowych na przykładzie rejestracji w sieci energetycznej Huty Miedzi”

10:30 – 11:00

Maciej Gwoździewicz

Politechnika Wrocławska

„Dwukierunkowy dwubiegunowy jednofazowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim ze skosem w stojanie”

11:00 – 11:30

Krzysztof Zięba

KGHM Zakłady Górnicze „Rudna”

„Wpływ sterowania przekształtników tyrystorowych 12-pulsowych na jakość energii elektrycznej na podstawie badań w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Rudna szyb R-III”

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

V Sesja Plenarna

„Monitorowanie i diagnostyka napędów elektrycznych z przemiennikami częstotliwości”

Przewodniczący: dr inż. Zbigniew Ławrowski

12:00 – 12:30

Zbigniew Ławrowski

Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o.

„Defekty wirników silników indukcyjnych dużych mocy, termograficzna ocena stanu technicznego”

12:30 – 13:00

Zbigniew Ławrowski

Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o.

„Badania eksperymentalne dotyczące wykorzystania metod stałoprądowych do diagnostyki izolacji maszyn elektrycznych”

13:00 – 13:30

Grzegorz Kosobudzki

Politechnika Wrocławska

„Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej dla elektrycznych układów napędowych”

13:30 – 14:00

Uroczyste zakończenie I Konferencji ENPP

prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska

14:00 – 15:00

Obiad

15:00

Wyjazd uczestników Konferencji

Informacje wstępne dotyczące konferencji oraz formatka do przygotowania referatów są dostępne

na stronach internetowych:   enpp2016.kmnipe.pwr.edu.pl   oraz   www.jadan.com.pl.Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-13 14:59
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty