Menu
 
 
 
Strona główna | Prace Naukowe | Studia i Materiały | SiM nr 32
 

Studia i Materiały nr 32,   Wrocław 2012

Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych

Spis

treści:

Lp.

Autor ,   tytuł

Abstrakt

Artykuł

Kazimierz ZAKRZEWSKI

Prace diagnostyczne w dziedzinie dużych transformatorów w Polsce

Mirosław DĄBROWSKI

Polskie osiągnięcia badawcze nad naciągami magnetycznymi w maszynach elektrycznych

Zbigniew GORYCA

Metody sterowania silników BLDC

Ján KAŇUCH, Želmíra FERKOVÁ

Design and electromagnetic field simulation of disk stepper motor with permanent magnets

Łukasz KNYPIŃSKI, Lech NOWAK

Algorytm optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych

Łukasz KNYPIŃSKI, Lech NOWAK

Dwuetapowa optymalizacja magneto-elektrycznych silników synchronicznych z uwzględnieniem współczynnika THD

Mariusz BARAŃSKI, Wojciech SZELĄG, Cezary JĘDRYCZKA, Jacek MIKOŁAJEWICZ

Analiza silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim i magnesach w wirniku rozłożonych w kształcie litery U

Cezary JĘDRYCZKA, Wiesław ŁYSKAWIŃSKI, Jacek MIKOŁAJEWICZ, Rafał WOJCIECHOWSKI

Analiza struktur magnetoelektrycznych silników synchronicznych o rozruchu częstotliwościowym. Modelowanie

Cezary JĘDRYCZKA, Wiesław ŁYSKAWIŃSKI, Jacek MIKOŁAJEWICZ, Rafał WOJCIECHOWSKI

Analiza struktur magnetoelektrycznych silników synchronicznych o rozruchu częstotliwościowym. Obliczenia

Stefan BROCK, Tomasz PAJCHROWSKI

Bezczujnikowy i energooszczędny napęd wentylatora z silnikiem PMSM

Tomasz ZAWILAK

Wykorzystanie efektu wypierania prądu w rozruchu bezpośrednim maszyn wzbudzanych magnesami trwałymi

Ludwik ANTAL, Paweł ZALAS

Rozruch magnetoelektrycznego silnika synchronicznego zasilanego z falownika

Ryszard PAŁKA, Piotr PAPLICKI, Rafał PIOTUCH, Marcin WARDACH

Analiza polowa i obwodowa silnika synchronicznego z magnesami trwałymi sterowanego regulatorem histerezowym

Ryszard PAŁKA, Piotr PAPLICKI, Rafał PIOTUCH, Marcin WARDACH

Maszyna z magnesami o regulowanym wzbudzeniu - wybrane wyniki prac projektowych

Olgierd MAŁYSZKO, Ryszard PAŁKA, Sebastian SZKOLNY

Analiza stanów dynamicznych maszyny elektrycznej z regulacją strumienia magnesów trwałych do napędu samochodów

Wolf-Rüdiger CANDERS, Hardo MAY, Ryszard PAŁKA, Piotr PAPLICKI, Sebastian SZKOLNY

Model obwodowy maszyny elektrycznej z regulacją strumienia magnesów trwałych do napędu samochodów

Piotr PAPLICKI

Optymalizacja maszyny tarczowej z magnesami trwałymi z wykorzystaniem metod polowych

Silnik magnetoelektryczny tarczowy z twornikiem bez rdzenia ferromagnetycznego

Adrian MŁOT, Mariusz KORKOSZ, Marian ŁUKANISZYN

Analiza bezżłobkowego 3-fazowego generatora tarczowego dla małej przydomowej elektrowni wiatrowej

Adrian MŁOT Mariusz KORKOSZ

Analiza wybranych parametrów całkowych bezżłobkowego 3-fazowego generatora tarczowego z podwójnym wirnikiem

Emil KRÓL

Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi w napędzie pojazdu hybrydowego

Robert ROSSA, Paweł PISTELOK

Generator z magnesami trwałymi do pracy w agregacie prądotwórczym

Robert ROSSA, Tomasz WOLNIK

Obliczenia charakterystyk obciążenia prądnic synchronicznych z magnesami trwałymi – porównanie wyników szybkiej metody polowo-obwodowej z wynikami analizy MES dla stanów przejściowych

Tomasz WOLNIK, Tadeusz GLINKA

Weryfikacja metod obliczeniowych silników tarczowych z magnesami trwałymi

Piotr BOGUSZ, Mariusz KORKOSZ, Adam MAZURKIEWICZ, Jan PROKOP

Modelowanie maszyny SRM jako układu o zmiennych indukcyjnościach przy użyciu programu PSpice

Piotr BOGUSZ, Mariusz KORKOSZ, Jan PROKOP

Silnik reluktancyjny przełączalny przeznaczony do napędu małego mobilnego pojazdu elektrycznego

Piotr BOGUSZ, Mariusz KORKOSZ, Jan PROKOP, Piotr WYGONIK

Badania laboratoryjne napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego

Piotr BOGUSZ, Mariusz KORKOSZ, Jan PROKOP, Piotr WYGONIK

Badania silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu bezzałogowego aparatu latającego

Piotr BOGUSZ, Mariusz KORKOSZ, Jan PROKOP

Badania symulacyjne silników reluktancyjnych przełączalnych przeznaczonych do napędu wysokoobrotowego

Tomasz WĘGIEL

Model generatora synchronicznego z magnesami trwałymi współpracującego z przekształtnikowym układem generacyjnym

Wiesław JAŻDŻYNSKI, Martin BAJEK

A comparison of operation properties of a high-efficiency squirrel-cage induction motor and LSPMSM

Zbigniew GORYCA, Mariusz MALINOWSKI, Artur PAKOSZ

Wpływ kompensacji indukcyjności uzwojenia na napięcie wyjściowe wolnoobrotowej prądnicy do elektrowni wiatrowej

Marek CIURYS, Manswet BAŃKA, Ignacy DUDZIKOWSKI

Prądnica trójfazowa małej mocy wzbudzana magnesami trwałymi

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI, Paweł KMIEĆ

Analiza wpływu sposobu namagnesowania magnesów na przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w silniku bezszczotkowym

Maciej GWOŹDZIEWICZ, Jan ZAWILAK

Influence of the permanent magnets arrangement on the single-phase line start permanent magnet synchronous motor performances

Filip KUTT, Grzegorz KOSTRO, Michał MICHNA, Mieczysław RONKOWSKI

Study of prototype multi-pole non-salient field winding for high speed brushless synchronous generator

Jerzy PODHAJECKI, Sławomir SZYMANIEC

Wpływ warunków brzegowych na formę odkształceń drgań własnych i wymuszonych stojana silnika BLDC. Analiza numeryczna

Jerzy PODHAJECKI, Sławomir SZYMANIEC

Wpływ ekscentryczności statycznej wirnika i niejednakowego namagnesowania magnesów na postać deformacji stojana w silniku BLDC

Andrzej SIKORA, Adam ZIELONKA

Stanowisko do badania silnika BLDC z możliwością zadania prędkości i momentu obciążenia

Zdzisław KRZEMIEŃ

Praca równoległa prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi

Andrzej WAINDOK

Obliczanie i pomiar nagrzewania tubowego silnika liniowego z magnesami trwałymi

Bogusław KAROLEWSKI, Paweł LUDWICZAK, Tomasz WALSZCZAK

Budowa modelu prądnicy tarczowej

Dominik ADAMCZYK, Michał MICHNA, Mieczysław RONKOWSKI

Uniwersalny model symulacyjny układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego "ELV001"

Jean-Francois ROUCHON, Dominque HARRIBEY, Duc-Hoan TRAN Roland RYNDZIONEK, Łukasz SIENKIEWICZ, Mieczysław RONKOWSKI

Hybrid piezoelectric motor based on electroactive lubrication principle

Masen AL NAHLAOUI, Hendrik STEINS, Stefan KULIG, Sven EXNOWSKI

Comparison of numerically determined noise of a 290 kW induction motor using fem and measured acoustic radiation

Bronislav FIRAGO, Dmitry VASILYEV

Soft starting and braking application for squirrel-cage induction motors operating in intermittent duty

Petr ORSAG, Stanislav KOCMAN, Pavel SVOBODA

The influence of power quality of the mains on operation characteristics of an uncontrolled and controlled induction motor

Alejandro FERNANDEZ GOMEZ, Tadeusz J. SOBCZYK

Influence of design data of induction motor on effects of cage asymmetry

Jan MRÓZ

Znaczenie zjawisk termicznych w nieustalonych stanach elektromechanicznych silników dwuklatkowych

Piotr MYNAREK, Marcin KOWOL, Marian ŁUKANISZYN

Modelowanie, analiza i weryfikacja zjawisk cieplnych na przykładzie 3-fazowego silnika indukcyjnego

Marcin NOWAK, Wojciech PIETROWSKI, Stanisław RAWICKI

Udoskonalony dobór pojemności kondensatora przy pracy jednofazowej silnika indukcyjnego z trójfazowym uzwojeniem stojana

Wojciech PIETROWSKI

Field-circuit analysis of AC machine taking into account stator winding asymmetry

Radosław FIGURA, Leszek SZYCHTA

Wpływ błędów pomiarowych na charakterystykę estymacji współczynnika sprawności silnika indukcyjnego klatkowego

Zbigniew Hilary ŻUREK, Dominik KUKLA, Dariusz BARON

Materiałowe warunki brzegowe blach elektrotechnicznych krzemowych

Zbigniew Hilary ŻUREK, Dariusz BARON

Pomiar zmian wartości przenikalności magnetycznej i przewodności elektrycznej właściwej kołpaków generatorów

Andrzej BYTNAR, Roman KROK

Badanie przyczyn nadmiernego nagrzewania się elementów skrajnych rdzenia stojana dużego turbogeneratora

Michał RADZIK, Tadeusz J. SOBCZYK

Analiza pracy maszyny synchronicznej przy zaburzeniach momentu mechanicznego zależnych od kąta obrotu

Henryk BANACH

Modernizacja układu wentylacyjnego maszyn elektrycznych jako środek do ograniczania emisji hałasu

Piotr DROZDOWSKI, Arkadiusz DUDA

Matlab-simulink modelling of induction machine incorporating magnetic saturation

Błażej JAKUBOWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI

Autonomiczne generatory indukcyjne z przekształtnikami typu STATCOM

Mateusz DYBKOWSKI, Grzegorz TARCHAŁA

Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi w zastosowaniach trakcji miejskiej

Dominik ŁUCZAK

Identification of the parameters of multi-mass direct drive system

Piotr DERUGO, Mateusz DYBKOWSKI, Krzysztof SZABAT

Adaptacyjne wektorowe sterowanie układem napędowym z połączeniem sprężystym

Błażej JAKUBOWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI

Synteza przekształtnikowego układu sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym. Część I – analiza

Błażej JAKUBOWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI

Synteza przekształtnikowego układu sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym. Część II – badania symulacyjne

Marcin KAMIŃSKI, Mateusz DYBKOWSKI

Badania eksperymentalne estymatora MRASCC z neuronowym mechanizmem wyznaczania prędkości kątowej

Sebastian KNYCHAS

Parametryzacja neuronowo-rozmytych regulatorów typu TSK pracujących w adaptacyjnej strukturze sterowania prędkością układu napędowego

Piotr J. SERKIES

Zastosowanie sterowania predykcyjnego w układzie napędowym z silnikiem indukcyjnym

Piotr J. SERKIES, Krzysztof SZABAT

Adaptacyjny filtr Kalmana dla układu napędowego z połączeniem sprężystym

Grzegorz TARCHAŁA, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Khanh NGUYEN-THAC, Mateusz DYBKOWSKI

Analiza bezczujnikowego indukcyjnego napędu trakcyjnego z optymalnym algorytmem osłabiania pola

Than TRAN VAN, Marcin KAMIŃSKI, Krzysztof SZABAT

Rozmyty obserwator Luenbergera dla układu napędowego z połączeniem sprężystym

Piotr SOBAŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA

Analiza wpływu uszkodzenia tranzystora IGBT falownika napięcia na przebiegi zmiennych stanu w napędzie indukcyjnym

Andrzej BOBOŃ, Stefan PASZEK, Marian PASKO, Piotr PRUSKI, Maria BOJARSKA

Porównanie wyników estymacji parametrów różnych modeli generatorów synchronicznych uzyskanych na podstawie testów pomiarowych

Adrian NOCOŃ, Dominik SZUSTER

Badania symulacyjne stanów przejściowych generatorów źródeł rozproszonych

Tadeusz GLINKA, Bronisław DRAK

Mocowanie chorągiewek w silnikach prądu stałego dużej mocy

Paweł IDZIAK, Krzysztof KOWALSKI

Numeryczne modelowanie wpływu asymetrii przepływu uzwojeń kompensacyjnych na przebieg komutacji

Piotr ZIENTEK

Drogi przepływu prądów łożyskowych w układach napędowych dużej mocy zasilanych napięciem sieciowym

Sławomir SZYMANIEC, Zbigniew PLUTECKI

Praca maszyn elektrycznych w różnych warunkach mikroklimatycznych

Sławomir SZYMANIEC, Zbigniew PLUTECKI

Wpływ warunków otoczenia na emisję wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych

Dariusz KOTERAS

Analiza pola magnetycznego w próbkach otwartych i zamkniętych magnetycznie

Bronisław TOMCZUK, Dawid WAJNERT

Wpływ kształtu zębów stojana siłownika łożyska magnetycznego na jego parametry elektromagnetyczne

Andriy CZABAN, Marek LIS

Model matematyczny i analiza układu napędowego silnika indukcyjnego z długim elementem sprężystym dla parametrów rozłożonych

Andrzej POPENDA

Modelowanie procesów elektromechanicznych w układzie napędowym reaktora polimeryzacji

Andrzej RUSEK

Zastosowanie charakterystyk rzeczywistego obciążenia reaktora polimeryzacji do stanów dynamicznych układu napędowego z silnikiem indukcyjnym specjalnego wykonania

Andrzej RUSEK, Andrzej POPENDA

Analiza stanów dynamicznych samotokowej linii transportowej z uwzględnieniem różnych długości elementu transportowanego

Grzegorz KAMIŃSKI, Paweł GÓRALSKI

Przetwornik położenia o ruchu złożonym o wspólnym obwodzie magnetycznym

Konrad WALECKI

Analiza elektromechanicznego przetwornika momentu i prędkości obrotowej

Sławomir WRÓBLEWSKI, Andrzej BYTNAR, Przemysław JUSZKIEWICZ

Predykcja czasu życia turbogeneratora na podstawie obserwacji trendu zmian poziomu wibracji

Sławomir WRÓBLEWSKI, Andrzej BYTNAR

Analiza odkształceń stojana turbogeneratora wywoływanych zjawiskami magnetycznymi i elektromagnetycznymi

Andrzej WILK, Implementacja modelu histerezy Preisacha ze sprzężeniem zwrotnym do modelowania histerezy magnetycznej rdzenia transformatora zwijanego z blachy

Piotr GNACIŃSKI, Marcin PEPLIŃSKI

Wpływ wahań napięcia na obciążenia cieplne silnika indukcyjnego – badania wstępne

Michał BONISŁAWSKI, Rafał PAJDZIK, Krzysztof PIETRUSEWICZ

Szybkie prototypowanie algorytmów sterowania napędami zespołów posuwowych stolika X-Y frezarki z silnikami synchronicznymi prądu zmiennego ze wzbudzeniem od magnesów trwałych

Marcin HOŁUB, Stanisław KALISIAK, Marcin MARCINEK, Ryszard PAŁKA

Metoda aktywnej kompensacji zmian indukcyjności rozproszenia w transformatorze bezrdzeniowym

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL

Zjawiska w obwodach tłumiących podczas zakłóceń pracy turbogeneratora

Ludwik ANTAL, Maciej GWOŹDZIEWICZ, Tomasz MARCINIAK, Maciej ANTAL

Badania skutków cieplnych zwarć zwojowych w uzwojeniach stojana silnika indukcyjnego

Marcin WOLKIEWICZ, Czesław T. KOWALSKI

Zastosowanie sieci neuronowych do wykrywania i lokalizacji zwarć zwojowych silnika indukcyjnego zasilanego z przekształtnika częstotliwości

Marcin PAWLAK

Zdalny system pomiarowy silnika indukcyjnego dla urządzeń przenośnych z systemem Android

Paweł EWERT, Czesław T. KOWALSKI

Zastosowanie analizy falkowej do diagnostyki łożysk tocznych silników indukcyjnych

Krzysztof P. DYRCZ, Marcin PAWLAK

Automatyczny system sterowania i monitorowania oczyszczalni ścieków

Krystyna MACEK-KAMIŃSKA, Marcin KAMIŃSKI

Metody realizacji wybranych algorytmów numerycznych do modelowania układów elektromechanicznych za pomocą aplikacji internetowej

Daniel DUSZA

Właściwości metrologiczne przekładnika Brooksa i Holtza

Józef NOWAK, Jerzy BAJOREK, Dominika GAWORSKA-KONIAREK, Tomasz JANTA

Kompensacja uogólnionej mocy biernej

Piotr PRUSKI, Stefan PASZEK

Ocena stabilności kątowej krajowego systemu elektroenergetycznego na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych mocy chwilowej

Krzysztof BILLEWICZ

Load management via AMI and risk of overloading the power system

Wojciech URBAŃSKI

Aktualne zagadnienia nauczania maszyn elektrycznych zgodnie z procesem bolońskim oraz krajowymi ramami kwalifikacji

Jan SZCZYPIOR, Rafał JAKUBOWSKI

Konstrukcja maszyny do napędu samochodu elektrycznego o specjalnych wymaganiach

Jan SZCZYPIOR, Rafał JAKUBOWSKI

Układ chłodzenia i obliczenia cieplne maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty