Program zajęć laboratoryjnych 


 Nr ćw.  Temat ćwiczenia
1. 

 Wprowadzenie do laboratorium

2. 

 Nowoczesne metody rejestracji sygnałów elektrycznych przy wykorzystaniu środowiska LabVIEW i kart pomiarowych

3. 

Badanie wpływu niesymetrii napięcia zasilania na pracę napędu z silnikiem indukcyjnym

4. 

 Diagnostyka eksploatacyjna wirników klatkowych silników indukcyjnych na podstawie analizy prądu stojana

5. 

Diagnostyka eksploatacyjna wirników klatkowych silników indukcyjnych na podstawie analizy wektora przestrzennego prądu stojana

6. 

 Diagnostyka eksploatacyjna łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych

7. 

 Osiowanie napędów elektrycznych za pomocą sytemu laserowego OPTALGIN

8. 

 Monitorowanie niewyważenia wirników w silnikach indukcyjnych

9. 

Badanie ekscentryczności silników indukcyjnych

10. 

Monitorowanie stanu uzwojeń stojana silnika indukcyjnego na podstawie analizy prądu stojana

11. 

Monitorowanie stanu uzwojeń stojana silnika indukcyjnego na podstawie analizy drgań mechanicznych i strumienia poosiowego

12. 

Monitorowanie pomp zanurzonych

13. 

Automatyzacja badań cieplnych maszyn elektrycznych

14. 

Diagnostyka termiczna napędów elektrycznych

15. 

Zaliczenie laboratorium

 

Karta przedmiotu: Systemy monitorowania i diagnostyki w przemyśle (ARR033210)

 

Instrukcje do ćwiczeń w wersji elektronicznej i papierowej dostępne są na stanowiskach w laboratorium.

 

Zajęcia laboratoryjne prowadzi

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty