Strona główna | Laboratoria Katedry, Wydziałowe i Międzywydziałowe | Laboratorium Komputerowe | Programowanie w Środowisku MATLAB
 

Programowanie w Środowisku MATLAB

Zajęcia odbywają się w Wydziałowym Laboratorium Komputerowym w sali 116 (A-5)!

 

Program zajęć laboratoryjnych

 1. Zapoznanie się z podstawowymi poleceniami MATLABA i zasadami pisania programów.
 2. Rachunek macierzowy - podstawowe operacje na macierzach i wektorach.
 3. Obsługa i programowanie grafiki w MATLABIE.
 4. Rozwiązywanie układów równań liniowych.
 5. Rozwiązywanie zadań interpolacji i aproksymacji.
 6. Zastosowanie MATLABA do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.
 7. Całkowanie i różniczkowanie numeryczne w środowisku MATLAB.
 8. Zastosowanie MATLABA do analizy i syntezy liniowych układów sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości.
 9. Wprowadzenie do Simulinka. Generowanie przebiegów. Wykreślanie odpowiedzi układów opisanych transmitancjami na zadane wymuszenia.
 10. Badanie właściwości regulatorów liniowych P, PI ,PID. Wybrane kryteria doboru nastaw regulatorów i ich wpływ na przebieg odpowiedzi na zadane wymuszenia.
 11. Modelowanie prostych układów regulacji automatycznej.
 12. Modelowanie nieliniowych układów regulacji.
 13. Modelowanie silnika prądu stałego SPS na podstawie równań różniczkowych i transmitancji operatorowych.
 14. Badanie dynamiki układu regulacji automatycznej prędkości SPS.
 15. Zaliczenie laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Waldemar Sradomski, MATLAB. Praktyczny podręcznik modelowania, Helion 2015
 2. Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych, Wydawnictwo PLJ, Warszawa 2011
 3. Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek, MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika. Wyd. III, Helion 2010
 4. Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w MATLAB, MIKOM, Warszawa 1998
 5. Osowski S., Modelowanie układów dynamicznych z zastosowaniem języka SIMULINK, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1997
 6. Brzózka J., Ćwiczenia z automatyki w matlabie i simulinku, Nikom 1997
 7. Zalewski A., Cegieła R., MATLAB - obliczenia numeryczne ich zastosowanie,  Nakom, Poznań 1996

Literatura uzupełniająca

 1. Saadat H., Computational aids in control systems using MATLAB, McGraw-Hill, Inc., New York 1993
 2. Ogata K., Solving control engineering problems with MATLAB, PRENTICE HALL, New Jersey 1993

Materiały do pobrania

 1.  Karta przedmiotu: Programowanie w środowisku MATLAB (ARR033204)
 2. Materiały dydaktyczne: Programowanie w środowisku MATLAB - instrukcje
 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty