Strona główna | Oferta dla przemysłu | Zespół Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej
 

Zespół Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej 

Obszar badań:

 

Napęd i automatyka napędu elektrycznego, mechatronika, energoelektronika, diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych, automatyka i informatyka przemysłowa, a w szczególności:


 • Bezczujnikowe sterowanie układów napędowych z silnikami indukcyjnymi oraz synchronicznymi o magnesach trwałych.
 • Sterowanie układów napędowych z silnikami prądu stałego i przemiennego z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji (sieci neuronowych, logiki rozmytej i algorytmów ewolucyjnych).
 • Estymacja zmiennych stanu, zakłóceń i parametrów dla napędów bezczujnikowych z zastosowaniem obserwatorów stanu i sieci neuronowych.
 • Identyfikacja parametrów układów napędowych z zastosowaniem metod neuronowych i algorytmów genetycznych.
 • Sterowanie napędów indukcyjnych z zastosowaniem metod zmiennej struktury i regulatorów ślizgowych.
 • Układy przekształtnikowe w energetyce odnawialnej.
 • Metody sterowania wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych.
 • Metody sterowania wektorowego i modulacji MSI układów przekształtnikowych AC/DC/AC w zastosowaniach napędowych.
 • Badania, monitorowanie i diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych z zastosowaniem spektralnej analizy prądu oraz drgań mechanicznych i metod sztucznej inteligencji.
 • Sterowanie napędów przemysłowych i urządzeń transportowych.
 • Sterowanie, automatyzacja i wizualizacja procesów przemysłowych z zastosowaniem sterowników PLC, mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych.

 

Laboratoria Zakładu Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej:


Automatyzacja procesów przemysłowych z zastosowaniem sterowników PLC oraz robotów  przemysłowych. Badanie układów sterowania przekształtnikowymi układami napędowymi z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Zastosowanie procesorów sygnałowych w automatyce przemysłowej.

Badania nowych rozwiązań konstrukcyjnych przekształtników energoelektronicznych oraz ich układów sterowania i wizualizacji. Badania nowych konstrukcji maszyn elektrycznych zasilanych z przekształtników energoelektronicznych. Badania przemysłowych napędów współbieżnych i pozycjonujących z silnikami indukcyjnymi.

Badanie przekształtników tyrystorowych o komutacji naturalnej i wymuszonej, a także przekształtników tranzystorowych: przerywaczy, falowników - układy silnoprądowe, sterowania i pomiarowe.

Wykrywanie uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych w maszynach elektrycznych. Monitorowanie i diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych. Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w maszynach elektrycznych. Automatyzacja badań maszyn elektrycznych.

Prace badawcze w zakresie zastosowania mikrokontrolerów 8- i 16-bitowych w automatyce przemyslowej oraz w ukladach sterowania maszynami i napedami elektrycznymi.

....

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty