Strona główna | Oferta dla przemysłu | Zespół Maszyn i Pomiarów Elektrycznych - w dziedzinie pomiarów | Laboratorium Miernictwa Elektrycznego
 

 

Laboratorium Miernictwa Elektrycznego

 

Kierownik Laboratorium:   dr inż. Daniel Dusza

e-mail: daniel.dusza@pwr.edu.pl
tel.  71 320 26 30

Zakres działalności:


Metody badania właściwości metrologicznych precyzyjnych narzędzi pomiarowych.

W laboratorium są układy pomiarowe umożliwiające prowadzenie prac badawczych z zakresu dokładnych pomiarów napięć i prądów stałych oraz przemiennych:

 • komparacji rezystorów,
 • samosprawdzania rezystancyjnych i indukcyjnych dzielników prądu i napięcia,
 • wyznaczania błędów przekładników i przetworników w szerokim przedziale wartości   znamionowych i szerokim obszarze częstotliwości,
 • porównywania prądów przemiennych komparatorami magnetycznymi,
 • wyznaczania właściwości przetworników pomiarowych w stanach przejściowych.


Stanowiska badawcze / aparatura:


W laboratorium są stanowiska badawcze zawierające precyzyjną aparaturę pomiarową:

 • zestaw komparatorów magnetycznych prądów przemiennych o niepewności porównania mniejszej niż 10-6,
 • wzorcowe przekładniki prądowe i napięciowe,
 • dzielniki napięć stałych i przemiennych o niepewności podziału ,
 • komplet rezystorów wzorcowych kl.0.01,
 • system do wyznaczania błędów przekładników i przetworników w szerokim przedziale wartości znamionowych i szerokim obszarze częstotliwości (od 16 2/3Hz do 2 kHz),
 • woltomierze firmy Agilent,
 • kalibrator firmy Agilent,
 • system pomiarowy firmy Agilent zawierający: generatory sterowane, sterowane źródła prądu i napięcia, woltomierze cyfrowe, oscyloskopy cyfrowe,
 • systemy z kartami pomiarowymi,
 • termostaty do badań cieplnych.   

 

Oferta badawcza:

 • Opracowanie modeli i układów pomiarowych do wyznaczania właściwości metrologicznych narzędzi pomiarowych: wzorców, przyrządów pomiarowych, przetworników i czujników.
 • Wyznaczanie właściwości metrologicznych narzędzi pomiarowych w stanach statycznych i dynamicznych.

 

Informacje dodatkowe:

 

Współpraca z Instytutem Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty