Strona główna | Oferta dla przemysłu | Zespół Maszyn i Pomiarów Elektrycznych - w dziedzinie pomiarów | Laboratorium Pomiarów Wielkości Magnetycznych
 

 

Laboratorium Pomiarów Wielkości Magnetycznych


Kierownik Laboratorium:   dr inż. Daniel Dusza

e-mail: daniel.dusza@pwr.edu.pl
tel.  71 320 26 30

Zakres działalności:

 

Metody badania właściwości magnetycznych materiałów i obiektów elektromagnetycznych.  Dla potrzeb wyznaczenia wielkości charakteryzujących właściwości magnetyczne materiałów są prowadzone badania w zakresie: 

 • indukcyjnych czujników składowej stycznej natężenia pola magnetycznego i ich właściwości,
 • algorytmu obliczania rozkładu natężenia pola nad jednorodnie magnesowanym obszarem próbki i szacowania błędu pomiaru składowej stycznej w zależności od odległości czujnika od powierzchni próbki,
 • opracowania  przetworników wartości chwilowych strumienia sprzężonego z uzwojeniem czujnika indukcyjnego na podstawie sygnału na wyjściu tego czujnika,
 • oceny możliwości pomiaru gęstości mocy w ferromagnetyku metodą iloczynu skalarnego,
 • sposobu pomiaru mocy w ferromagnetyku w stanie głębokiego nasycenia,
 • opracowania metod wyznaczania energii rozpraszanej w próbce przez wyznaczanie pętli we współrzędnych: prąd elektryczny, strumień magnetyczny lub we współrzędnych: ładunek elektryczny, napięcie, 
 • właściwości przetwornika przyrostu strumienia magnetycznego między ustalonymi jego wartościami,
 • opracowania nowej statycznej metody wyznaczania charakterystyk odmagnesowania próbek magnesów na podstawie zmierzonych wartości składowej normalnej indukcji na powierzchni próbki prostopadłej do kierunku magnesowania oraz zmierzonych wartości zewnętrznego natężenia pola magnesującego,
 • bezpośredniego pomiaru wartości chwilowych wielkości pierwotnych występujących w postaci pochodnych po czasie tych wielkości,
 • zastosowania w indukcyjnych czujnikach prądu materiałów ferromagnetycznych, 
 • przetworników chwilowych wartości strumienia, prądu, napięcia oraz ich pochodnych i całek do wyznaczania parametrów obiektów w warunkach ich pracy.


Stanowiska badawcze / aparatura:

 

W laboratorium są stanowiska badawcze zawierające precyzyjną aparaturę pomiarową:

 1. Jednofazowy zasilacz mocy – analizator 6813B.
 2. Histerezograf Lumel BH-1 (1990r).
 3. Stanowisko do sprawdzania wzorców strumienia magnetycznego.
 4. Multimetry Agilent 334010A (2szt).
 5. Oscyloskop Tektronix TPS2014.
 6. Zasilacz programowalny E3631A.

Oferta badawcza:

 • Opracowanie metod i układów pomiarowych oraz szeroko rozumiane  badania właściwości statycznych i dynamicznych materiałów i obiektów elektromagnetycznych.
 • Wyznaczanie mocy obiektów liniowych przy dowolnym przebiegu napięcia za pomocą szczególnych wartości chwilowych napięcia i prądu.
 • Poszukiwanie zależności mocy czynnej traconej w próbce blachy elektrotechnicznej od jej rezystancji zastępczej.
 • Generacja prostokątnego przebiegu napięcia o bardzo małej zawartości parzystych harmonicznych.
 • Pomiar mocy reaktywnej metodą planimetrowania pętli we współrzędnych U,I.


Informacje dodatkowe:

Współpraca z Instytutem Elektrotechniki we Wrocławiu.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty