Strona główna | Oferta dla przemysłu | Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Elektroenergetyce
 

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Elektroenergetyce

  Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji

 

Kierownik laboratorium:    dr inż. Grzegorz Kosobudzki

e-mail:   lkee@pwr.edu.pl
tel.  71 320 26 33

Zakres działalności:


Laboratorium zajmuje się pomiarami kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie niskiej częstotliwości, w szczególności jakością energii elektrycznej. Laboratorium określa wpływ obiektów przyłączanych do sieci na jakość energii i propagację wprowadzanych zakłóceń oraz odporność obiektów na typowe zakłócenie występujące w sieci zasilającej.

 

Stanowiska badawcze / aparatura:

 • Źródło mocy HP 6834b.
 • Analizator mocy PA 4400.
 • Analizator harmonicznych prądu i napięcia Memobox 604.
 • Analizator harmonicznych napięcia Memobox 686.
 • Analizator jakości energii, harmonicznych napięcia, prądu i mocy Topas 1000.
 • Analizator jakości energii, harmonicznych napięcia, prądu i mocy Mamowatt50.
 • Multimetr Agilent 3558A.
 • Multimetr Agilent 34410A.


Oferta badawcza:


Badania prowadzone w LKEE w zakresie Jakości Energii należy podzielić na dwie zasadnicze grupy obiektów.


Pierwsza grupa – obiekty elektroenergetyczne takie jak: główne punkty zasilania (GPZ), rozdzielenie elektroenergetyczne, punkty przyłączenia (PC), wspólne punkty przyłączenia z publiczną siecią zasilającą (PCC), wewnętrzne punkty przyłączenia (IPC).


Badania na obiektach elektroenergetycznych dotyczą:

 • Parametrów napięcia zasilającego: częstotliwość, wartość napięcia zasilającego, zmiany napięcia zasilającego, szybkie zmiany napięć, uciążliwość migotania światła, zapady napięcia zasilającego, krótkie i długie przerwy w zasilaniu. Niesymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne napięcia zasilającego.
 • Analizy prądu: zmiany wartości prądu, harmoniczne i interharmoniczne prądu.
 • Analizy mocy: zmiany wartości mocy czynnej biernej i pozornej, moce harmonicznych podstawowej i wyższych - wartości i zmiany mocy czynnej, biernej i pozornej harmonicznych.

 

Druga grupa – odbiorniki energii elektrycznej o prądzie fazowym mniejszym lub równym 16 A.


Badania odbiorników energii elektrycznej dotyczą:

 • Emisji zakłóceń: pomiar emisji harmonicznych prądu, wahania napięcia i migotania światła powodowane przez odbiorniki.
 • Odporności odbiorników na: zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu, zmiany napięcia, zmiany częstotliwości.

 

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Elektroenergetyce wykonuje badania na zgodność z wymaganiami norm oraz według procedur znormalizowanych lub zalecanych przez normy: PN-EN 50160; PN-EN 61000-2-4, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 61000-4-7, PN-EN 61000-4-11, PN-EN 61000-4-13 PN-EN 61000-4-14,
PN-EN 61000-4-28.


Informacje dodatkowe:


Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.
Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB549.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty