Strona główna | Laboratoria Zespołu Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej | Laboratorium Automatyki Przemysłowej
 

Komputerowo Wspomagane Modelowanie i Projektowanie Układów Sterowania

Komputerowo Wspomagane Modelowanie i Projektowanie Układów Sterowania ARR043222


prowadzący: dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. PWr.

 

TREŚCI PROGRAMOWE

Wy1 Zapoznanie z przedmiotem, wymaganiami i sposobem zaliczenia.
Wy2 Podstawy komputerowego wspomagania i projektowania układów regulacji automatycznej – podstawowe definicje
Wy3 Graficzne metody projektowania złożonych systemów energoelektronicznych - opis
Wy4 Graficzne metody projektowania złożonych systemów energoelektronicznych
Wy5 Graficzne metody projektowania złożonych systemów energoelektronicznych
Wy6 Możliwości wykorzystania środowisk programistycznych do modelowania układów regulacji automatycznej
Wy7 Możliwości wykorzystania środowisk programistycznych do modelowania układów regulacji automatycznej
Wy8 Wykorzystanie środowiska PSIM do modelowania wybranych układów regulacji automatycznej
Wy9 Wykorzystanie środowiska PSIM do modelowania wybranych układów regulacji automatycznej
Wy10 Wykorzystanie środowiska PLECS od komputerowego wspomagania projektowania złożonych układów regulacji automatycznej na przykładzie sterowania prędkością silnika prądu stałego
Wy11 Wykorzystanie środowiska PLECS od komputerowego wspomagania projektowania złożonych układów regulacji automatycznej na przykładzie sterowania prędkością silnika prądu przemiennego
Wy12 Moduł SimPower jako narzędzie do komputerowej analizy złożonych układów napędowych z silnikami AD i DC
Wy13 Moduł SimPower jako narzędzie do komputerowej analizy złożonych układów napędowych z silnikami AD i DC
Wy14 Moduł SimPower jako narzędzie do komputerowej analizy złożonych układów napędowych z silnikami AD i DC
Wy15 Analiza porównawcza narzędzi do komputerowej analizy układów sterowania. Zaliczenie przedmiotu

 

Zajęcia projektowe (od roku 2018/2019)

 

1.       Prezentacja regulaminu BHP i regulaminu wewnętrznego laboratorium. Ustalenie zasad zaliczenia przedmiotu. Ogólne zapoznanie się ze stanowiskiem pracy. Omówienie zasad wykonywania projektów.

2.       Zapoznanie się z oprogramowaniem TCAD, PSIM - Modelowanie prostowników 3D, 4D, 6D, 4T, 6T

3.       Zapoznanie się oprogramowaniem Sim Power System, PLECS – Modelowanie przemiennika częstotliwości wraz z modulacją MSI

4.       Realizacja wybranego projektu w środowisku PSIM cz.1*)

5.       Realizacja wybranego projektu w środowisku PSIM cz.2

6.       Realizacja wybranego projektu w środowisku PSIM cz.3

7.       Realizacja wybranego projektu w środowisku PSIM cz.4

8.       Realizacja wybranego projektu w środowisku PSIM cz.5

9.       Realizacja wybranego projektu w środowisku PSIM cz.6

10.    Realizacja wybranego projektu w środowisku Plecs cz.1*)

11.    Realizacja wybranego projektu w środowisku Plecs cz.2

12.    Realizacja wybranego projektu w środowisku Plecs cz.3

13.    Realizacja wybranego projektu w środowisku Plecs cz.4

14.    Realizacja wybranego projektu w środowisku Plecs cz.5

15.    Zaliczenie projektu

 

*) Tematy projektów będą przydzielone poszczególnym grupom  na zajęciach wprowadzających

 

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Zbigniew Łukasik, Laboratorium komputerowej symulacji układów automatyki, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Rok wydania: 2009

[2] Benjamin C. Kuo, Farid Golnaraghi, Automatyczne systemy sterowania, Wiley 2003

[3] Pawlaczyk, Leszek. Energoelektronika : ćwiczenia laboratoryjne , Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005

[4] Koczara, Włodzimierz, Wprowadzenie do napędu elektrycznego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012

 

 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty