PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. Dr inż. S. Azarewicz, prof. B. Węgliński: Projekt Badawczy w ramach VI Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej pod tytułem „Nowa generacja interfejsów statków do przewozu płynnych gazów naturalnych”. „New Generation Natural Gas Ship Interfaces” (2003-2006).

PROJEKTY BADAWCZE

1. Dr hab. inż. K. Szabat, prof. PWr: Adaptacyjne sterowanie rozmyte złożonego układu napędowego o zmiennych parametrach. Narodowe Centrum Nauki. Umowa nr UMO-2011/03/B/ST7/02517. (2012-2015).   

2. Prof. zw. dr hab. inż. T. Orłowska-Kowalska: Adaptacyjne neuronowe sterowanie napędem elektrycznym z połączeniem sprężystym. Narodowe Centrum Nauki, UMO-2011/01/B/ST7/04632. (2011-2014).  

3. Dr hab. inż. K. Szabat, prof. PWr: Odporne estymatory zmiennych stanu i parametrów układu napędowego z połączeniem sprężystym. Narodowe Centrum Nauki, UMO-2011/01/B/ST7/03500. (2011-2014).  

4. Dr hab. inż. Cz. Kowalski, prof. PWr: System do monitorowania i diagnostyki uzwojeń stojana silnika indukcyjnego. Projekt badawczy własny MNiSW nr N N510 637 340. (2011-2013).   

5. Prof. zw. dr hab. inż. T. Orłowska-Kowalska: Uniwersalny estymator strumienia i prędkości wirnika dla napędów bezczujnikowych z silnikami indukcyjnymi. Projekt badawczy własny MNiSW nr N N510 334637. (2009-2011).  

6. Dr hab. inż. K. Szabat, prof. PWr: Zastosowanie sterowania predykcyjnego w strukturze sterowania układu napędowego z połączeniem sprężystym. Projekt badawczy MNiSW nr N510 352936. (2009-2011).  

7. Dr hab. inż. Cz. T. Kowalski: System zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki urządzeń napędowych oraz procesów biologiczno-chemicznych oczyszczalni i przepompowni ścieków. Projekt badawczy rozwojowy nr R01 014 03. (2007-2011).

8. Prof. zw. dr hab. inż. T. Orłowska-Kowalska: Rozwój metod estymacji niedostępnych zmiennych stanu i parametrów nieliniowego wielokrotnie sprzężonego układu napędowego. Projekt badawczy nr N510 023 32/2345. (2007-2009).  

9. Dr inż. L. Pawlaczyk: Ekstremalne, częstotliwościowe sterowanie momentem elektromagnetycznym silnika indukcyjnego. Projekt badawczy nr N510 022 32/2304. (2007-2008).  

10. Dr hab. inż. Cz. T. Kowalski: Diagnostyka przekształtnikowego napędu indukcyjnego przy wykorzystaniu transformacji wyższych rzędów i sieci neuronowych. Projekt badawczy nr N510 038 31/2439. (2006-2008).  

11. Prof. dr hab. inż. T. Orłowska-Kowalska: Adaptacyjne sterowanie rozmyte napędem elektrycznym prądu przemiennego z połączeniem elastycznym. Projekt badawczy nr 3 T10A 043 26. (2004-2007). 

12. Prof. T. Orłowska-Kowalska: Rozwój metod estymacji zmiennych stanu i identyfikacji parametrów dla bezczujnikowych napędów z silnikiem indukcyjnym. Projekt badawczy nr 4 T10A 025 22. (2002-2004).

13. Dr inż. Cz. Kowalski: Rozwój metod diagnostyki silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu sieci neuronowych. Projekt badawczy nr 8 T10A 021 20. (2001-2004). 

PROJEKTY BADAWCZE PROMOTORSKIE

1. Mgr inż. G. Tarchała: Kaskadowe sterowanie ślizgowe zmiennymi stanu w napędach z silnikami indukcyjnymi, Narodowe Centrum Nauki, UMO-2011/03/N/ST7/03508. (2012-2014).  

2. Mgr inż. P. Serkies: Predykcyjna regulacja prędkości i położenia w dwumasowym napędzie indukcyjnym w szerokim zakresie zmian prędkości. Narodowe Centrum Nauki, UMO-2011/01/N/ST7/04544. (2011-2013).   

3. Dr hab. inż. Cz. Kowalski, prof. PWr/mgr inż. P. Ewert: Diagnostyka mechanicznych uszkodzeń napędów z silnikami indukcyjnymi przy wykorzystaniu sieci neuronowych. Projekt badawczy promotorski MNiSW nr N N510 538139. (2010- 2012).  

4. Prof. dr hab. T. Orłowska-Kowalska/mgr inż. M. Kamiński: Zastosowanie matryc FPGA do realizacji neuronowych estymatorów zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym. Projekt badawczy promotorski nr N510 358336. (2009-2010).   

5. Dr hab. Cz. Kowalski, prof. PWr/mgr inż. R. Wierzbicki: Diagnostyka silników indukcyjnych z zastosowaniem estymatorów stanu i parametrów. Projekt badawczy promotorski nr N510 358436. (2009-2010).  

6. Prof. zw. dr hab. inż. T. Orłowska-Kowalska/mgr inż. M. Dybkowski: Analiza właściwości dynamicznych bezczujnikowego wektorowego układu sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej. Projekt badawczy promotorski nr N510 040 31/2441. (2006-2008).  

7. Prof. zw. dr hab. inż. T. Orłowska-Kowalska/mgr inż. J. Lis: Parametryczna i nieparametryczna identyfikacja złożonego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym. Projekt badawczy promotorski nr N510 039 31/2440. (2006-2008).  

8. Dr hab. Cz. T. Kowalski/mgr inż. J. Lis: Bezczujnikowe bezpośrednie sterowanie momentem silnika indukcyjnego w równoległej realizacji stałoprzecinkowej. Projekt badawczy promotorski nr 3 T10A 052 30. (2006-2008).   

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty